Diabinese

Diabinese

Tablet

Pfizer

Klorpropamid

Ambalaj: 250 mgx100 tablet.

Endikasyon: İnsülinebağımlı olmayan diabetes mellitusu bulunan, hiperglisemisi sadecediyetle kontrol edilemeyen hastalarda, kan şekerini düşürmek içindiyete ek olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: İlacakarşı bilinen hipersensitivite, komayla birlikte olan veya olmayandiyabetik ketoasidoz ve insüline bağımlı diabetes mellitus.

Uyarılar: Tüm sülfonilüre ilaçlar şiddetli hipoglisemioluşturabilirler. Hipoglisemi durumlarından kaçınmak için doğruhasta seçimi, doz uygulaması ve bilgilendirme gereklidir. Böbrekve karaciğer yetmezliği klorpropamidin kan düzeyinin yükselmesineyol açabilir. Gebelere, mutlak tıbbi bir zaruret gerekmedikçe verilmemelidir.Gebelikte kullanılıyorsa beklenen doğum tarihinden en az bir ayönce kesilmelidir.Bu ilacı alan annelerin emzirmeleri önerilmez.

Yan Etkileri: Nadirenkolestatik sarılık gö-rülebilir. Bu durum gelişirse klorpropamidkesilmelidir. Gastrointestinal bozukluklar en sık raslanan reaksiyonlardır.Bulantı, diyare, kusma, iştahsızlık ve açlık hissi gö-rülmüştür. Kaşıntı,ürtiker, makülopapüler erupsiyonlar gibi diğer alerjik deri reaksiyonlarıgö-rülmüştür. Sülfonilürelerle lö-kopeni, agranülositoz, trombositopeni,hemolitik anemi, aplastik anemi ve pansitopeni gö-rülmüştür. Klorpropamidlenadiren hepatik porfiri ve disülfirama benzer reaksiyonlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Sülfonilüreninhipoglisemik etkisi, nonsteroid antienflamatuvar ajanlar ve proteinlereyüksek oranda bağlanan ilaçlar, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol,probenesid, kumarinler, monoamin oksidaz inhibitörleri vebadrenerjik blokerler gibi ilaçlarlaartabilir. Alkol alımıyla disülfiram benzeri reaksiyon gelişebilir.Bazı ilaçlar hiperglisemi yapma eğilimi gösterir ve kontrolün kaybedilmesineyol açarlar. Bu ilaçların arasında tiyazitler ve diğer diüretikler,kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, estrojenler,oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler,kalsiyum kanal blokerleri ve izoniazid sayılabilir.

Doz Önerisi: Diabetes mellitusun tedavisinde sabit bir dozajyoktur. Diyet ile kontrol edilebilen hastalarda geçici kontrol kaybızamanlarında kısa süreliDiabinesekullanımı yeterli olabilir. Total günlük doz genellikleher sabah kahvaltıyla bir tek doz olarak alınır. Bazı olgularda gö-rülengastrointestinal intolerans günlük dozu bö-lerek giderilebilir.BaşlangıçTedavisi: Hafifve orta şiddette, stabil NIDDM’lu orta yaşlı hasta günde 250 mg ile başlatılmalıdır.Yaşlı diyabetik hastalar sülfonilüre ilaçların hipoglisemik etkisinedaha duyarlı gö-ründüklerinden, yaşlı hastalar günde 100-125 mg gibidaha küçük dozlarlaDiabinese’e başlamalıdır.Sürek tedavisi: Orta şiddette, stabil, orta yaşlıNIDDM’lu hastaların çoğu günde yaklaşık 250 mg ile kontrol edilirler.Birçok araştırıcılar daha hafif diyabetlilerde günde 100-125mg’lik veya daha düşük dozların yeterli olduğunu bulmuşlardır. Dahaşiddetli diyabetiklerin çoğunda yeterli kontrol için günde 500mg’ye ihtiyaç olabilir. Günde 500 mg’ye tam yanıt vermeyen hastalargenellikle daha yüksek dozlara da yanıt vermeyeceklerdir. Günde750 mg’dan fazla sürek dozlarından kaçınılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.