Dideral

Dideral

Tablet

SanofiAventis

propranolol HCI

Ambalaj: 40 mgx50 tablet.

Endikasyon: Esansiyelve renal hipertansiyonun kontrolünde, anjina pektorisin tedavisinde,akut miyokard enfarktüsü sonrasında uzun süre profilaktik olarak,kardiyak disritmilerinin ço-ğunda kontrol amacıyla, migren profilaksisinde,esansiyel tremorun tedavisinde, anksiyetenin ve anksiyeteye bağlıtaşikardinin kontrolünde, tirotoksikoz ve tirotoksik krizin tedavisindeyardımcı olarak, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatinin tedavisinde,feokromositomanın tedavisinde (birablokerle birlikte) endikedir.

Kontra Endikasyon: İkinci veyaüçüncü derece kalp blokunda kullanılmamalıdır. Kardiyojenik şoktakihastalarda kullanılmamalıdır. Bronkospazm geçirmiş kişilerde,uzun süre aç kalanlarda ve metabolik asidozlu hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kardiyak rezervi zayıf olan hastalardadikkatli kullanılmalıdır. Belirgin kalp yetmezliği olan kişilerdebbloker kullanmaktan kaçınılmalıdır.Tirotoksikoza bağlı kalp yetmezliği genellikle sadece propranololayanıt vermektedir ancak aynı zamanda başka istenmeyen faktörlerde varsa miyokardın kasılması sağlanmalı ve yetmezlik belirtileridijital ve diüretiklerle kontrol altında tutulmalıdır. Diyabetlihastalarda hipoglisemi tedavisiyle birlikte propranolol kullanırkendikkatli olunmalıdır. İskemik kalp hastalığı olan kişilerde diğerbblokerlerle olduğu gibi tedavianiden kesilmemelidir. Çok gerekli olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüyle beslenen bir bebek ilacı çok az miktarda aldığından istenmeyenetkilere neden olması beklenmez.

Yan Etkileri: Ekstremitelerdesoğukluk, bulantı, diyare, uyku bozuklukları, bitkinlik ve kas yorgunluğugibi yan etkiler geçicidir. Parestezi, bradikardi, trombositopeni,purpura ve halüsinasyonlar, deride kızarıklık ve/veya gözlerdekuruluk görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: I. grup antidisritmikmaddelerle örneğin disopiramid,bblokerler verilirken dikkatli olunmalıdır. Verapamillebirliktebblokerkullanırken dikkatli olunmalıdır. İletim anomalisi olan kişilerdebu kombinasyon kullanılmamalıdır.bbloker kullanan hastalara adrenalin içeren müstahzarlarıparenteral uygularken dikkat edilmelidir. Hastaların çoğundabbloker kullanımının cerrahigirişim öncesinde durdurulması önerilmez. Ancak eter, siklopropanve trikloroetilen gibi anestetik ajanları kullanırken dikkatliolunmalıdır.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda başlangıçta 2x80 mg, sürdürmedegünde 160-320 mg. Anjina, anksiyete, migren ve esansiyel tremordabaşlangıçta 2-3x40 mg, hastadan alınan yanıta gö-re artırılır.Anjinada optimal doz 120-240mg/gün, anksiyete migren ve esansiyel tremorda 80-160 mg/gün. Disritmiler,anksiyeteye bağlı taşikardi, tirotoksikoz, hipertrofik obstrüktifkardiyomiyopatide 3-4x10-40 mg. Miyokard enfarktüsü sonrasında5. ve 21. günler arasında başlanarak 2-3 gün süreyle, günde 4x40 mg,daha sonra 2x80 mg. Feokromositomada ameliyat öncesi 3 gün süreyle60 mg/gün, malign olgularda 30 mg/gün olarak kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.