Dideral

Dideral

Dideral nedir ne için kullanılır, Dideral nasıl kullanılır, Dideral ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Dideral Tablet

Propranolol HCI

Dideral Ambalaj:

40 mgx50 tablet.

Dideral Endikasyon:

Esansiyel Ve renal hipertansiyonun kontrolünde, angina pektorisin tedavisinde,akut miyokard enfarktüsü sonrasında uzun süre profilaktik olarak,kardiyak disritmilerinin çoğunda kontrol amacıyla, migren profilaksisinde,esansiyel tremorun tedavisinde, anksiyetenin ve anksiyeteye bağlı taşikardinin kontrolünde, tirotoksikoz ve tirotoksik krizin tedavisinde yardımcı olarak, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatinin tedavisinde,feokromasitomanın tedavisinde (bira blokerle birlikte) endikedir.

Dideral Kontrendikasyon:

İkinci veya üçüncü derece kalp bloğunda kullanılmamalıdır. Kardiyojenik şoktaki hastalarda kullanılmamalıdır. Bronkospazm geçirmiş kişilerde,uzun süre aç kalanlarda ve metabolik asidozlu hastalarda kullanılmamalıdır.

Dideral Uyarılar:

Kardiyak rezervi zayıf olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Belirgin kalp yetmezliği olan kişilerde bloker kullanmaktan kaçınılmalıdır.Tirotoksikoza bağlı kalp yetmezliği genellikle sadece propranolol yanıt vermektedir ancak aynı zamanda başka istenmeyen faktörlerde varsa miyokardın kasılması sağlanmalı ve yetmezlik belirtileri dijital ve diüretiklerle kontrol altında tutulmalıdır. Diyabetli Hastalarda hipoglisemi tedavisiyle birlikte propranolol kullanırken dikkatli olunmalıdır. İskemik kalp hastalığı olan kişilerde diğer blokerlerle olduğu gibi tedavi aniden kesilmemelidir. Çok gerekli olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüyle beslenen bir bebek ilacı çok az miktarda aldığından istenmeyen etkilere neden olması beklenmez.

Dideral Yan Etkileri:

Ekstremitelerde Soğukluk, bulantı, diyare, uyku bozuklukları, bitkinlik ve kas yorgunluğu gibi yan etkiler geçicidir. Parestezi, bradikardi, trombositopeni,purpura ve halüsinasyonlar, deride kızarıklık ve veya gözlerde kuruluk görülebilir.

Dideral İlaç Etkileşimleri:

I. grup antidisritmik maddelerle örneğin disopiramid,b blokerler verilirken dikkatli olunmalıdır. Verapamil İle Birlikte Bloker Kullanırken dikkatli olunmalıdır. İletim anomalisi olan kişilerdebu kombinasyon kullanılmamalıdır.bbloker kullanan hastalara adrenalin içeren müstahzarlarıparenteral uygularken dikkat edilmelidir. Hastaların çoğunda bloker kullanımının cerrahi girişim öncesinde durdurulması önerilmez. Ancak eter, siklopropanve trikloroetilen gibi anestetik ajanları kullanırken dikkatliolunmalıdır.

Dideral Doz Önerisi:

  • Hipertansiyonda başlangıçta 2x80 mg, sürdürmede günde 160-320 mg.
  • Anjina, anksiyete, migren ve esansiyel tremorda başlangıçta 2-3x40 mg, hastadan alınan yanıta göre artırılır.
  • Anjinada optimal doz 120-240 mg/gün, anksiyete migren ve esansiyel tremorda 80-160 mg/gün.
  • Disritmiler,anksiyeteye bağlı taşikardi, tirotoksikoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide 3-4x10-40 mg.
  • Miyokard enfarktüsü sonrasında 5. ve 21. günler arasında başlanarak 2-3 gün süreyle, günde 4x40 mg,daha sonra 2x80 mg.
  • Feokromasitoma ameliyat öncesi 3 gün süreyle 60 mg/gün,
  • Malign olgularda 30 mg/gün olarak kullanılır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...