Doladamon P

Doladamon P

Draje

İ.E.Ulagay

Parasetamol 300mg, siklonyum bromür 10 mg, kodein fosfat 15 mg.

Ambalaj: 20draje.

Endikasyon: Orta ve şiddetli ağrıların giderilmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.Ayrıca, antikolinerjik etkisinden dolayı glokom, akut porfiri,alkol, uyku ilaçları ve psikotrop ilaçlara bağlı intoksikasyonlarda,midebağırsak yolundaki stenozlarda, megakolon ve taşikardisiolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Narkotiklerin solunumu depreseedici etkile-ri ve beyinomurilik sıvı basıncını artırma kapasiteleri,kafa yaralanması ya da zedelenmesi olan veya di-ğer intrakraniyallezyonları olan kişilerde ya da daha önceden intrakraniyal basıncıartmış olan kişilerde bu belirtilerin artmasına neden olabilir.Akut abdominal sendromu olan hastaların klinik değerlen-dirilmesinigüçleştirebilir. Yaşlı ve/veya güç-süz has-talarda, şiddetli hepatikveya renal fonksiyon yet-mezliği olanlarda, şiddetli hipertiroidi,Addison hastalığı, prostatik hipertrofisi veya üretral darlıklarıolanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Kodeinin otomobil ya da dikkatgerektiren araçların kullanımında mental ve/veya fiziksel yeteneklerietkilediği hastaya açıklanmalıdır. Çok zorunlu olmadıkça gebelerdekullanımı önerilmez. Özellikle gebeliğin son üç ayında, doğum sonrasıbebeklerde yoksunluk sendromunun gö-rülme olasılığı nedeniylekullanılmamalıdır. Kodeinin anne sütüne geçme olasılığı nedeniyleemziren annelerde kullanımı önerilmez.

Yan Etkileri: Kodeinin bilinen advers reaksiyonlarıbaş dönmesi, halsizlik, sedasyon, nefes daralması, bulan-tı ve kusmadır.Diğer advers reaksiyonlar ise allerjik reaksiyonlar, efori, disfori,konstipasyon, abdominal ağrı ve pruritustur. Siklonyum bromürebağlı olarak ağız kuruluğu, görme bulanıklığı ve taşikardi gö-rülebilir.Parasetamolün bazı kişilerde gelişebilen advers etkileri trombositopeni,methemoglobinemi, hipoglisemi, hipotermi, pankreatit, nefrotoksisite,pnö-monit, kızarıklık ve aşırı duyarlıktır.

İlaç Etkileşimleri: Diğer narkotikanaljezikleri, antipsikotikleri, anksiyeteye karşı ilaçları vealkol dahil diğer SSS depresanları alan hastaların, aynı zamandabu kombinasyonu almaları halinde ek bir santral depresyon beklenebilir.Böyle bir kombine tedavi amaçlandığında, ilaçların tek başına kullanımıiçin verilen dozlarında azaltma yapmak gerekebilir. Kodein müstahzarlarınınMAO inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlarla kullanımıantidepresanın veya kodeinin etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: Doz, ağrının şiddetine ve hastanın yanıtına gö-redüzenlenmelidir. Erişkinlerde olağan doz günde 2-3 kez 1-2 drajedir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.