Doladamon P

Doladamon P

Doladamon P nedir ne için kullanılır, Doladamon P nasıl kullanılır, Doladamon P ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Doladamon P Draje

  • Parasetamol 300 mg
  • Siklonyum bromür 10 mg
  • Kodein fosfat 15 mg.

Doladamon P Ambalaj:

 20 draje.

Doladamon P Endikasyon:

Orta ve şiddetli ağrıların giderilmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

Bileşimdeki Maddelerden herhangi birine karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.Ayrıca, antikolinerjik etkisinden dolayı glokom, akut porfiri,alkol, uyku ilaçları ve psikotrop ilaçlara bağlı intoksikasyonlarda,mide bağırsak yolundaki stenozlarda, megakolon ve taşikardisi olanlarda kontrendikedir.

Doladamon P Uyarılar:

Narkotiklerin solunumu deprese edici etkileri ve beyin omurilik sıvı basıncını artırma kapasiteleri,kafa yaralanması ya da zedelenmesi olan veya diğer intrakraniyal lezyonları olan kişilerde ya da daha önceden intrakraniyal basıncı artmış olan kişilerde bu belirtilerin artmasına neden olabilir.Akut abdominal sendromu olan hastaların klinik değerlendirilmesini geliştirebilir. Yaşlı ve/veya güçsüz hastalarda, şiddetli hepatik veya renal fonksiyon yetmezliği olanlarda, şiddetli hipertiroidi,Addision hastalığı, prostat hipertrofisi veya üretral darlıklar olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Kodeinin otomobil ya da dikkat gerektiren araçların kullanımında mental ve/veya fiziksel yetenekleri etkilediği hastaya açıklanmalıdır. Çok zorunlu olmadıkça gebelerde kullanımı önerilmez. Özellikle gebeliğin son üç ayında, doğum sonrası bebeklerde yoksunluk sendromunun görülme olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır. Kafeinin anne sütüne geçme olasılığı nedeniyle emziren annelerde kullanımı önerilmez.

Doladamon P Yan Etkileri:

Kodeinin bilinen advers reaksiyonları baş dönmesi, halsizlik, sedasyon, nefes daralması, bulantı ve kusmalar.Diğer advers reaksiyonlar ise alerjik reaksiyonlar, öfori, disfori,konstipasyon, abdominal ağrı ve pruritus tur. Siklonyum bromür bağlı olarak ağız kuruluğu, görme bulanıklığı ve taşikardi gö-rülebilir.Parasetamolün bazı kişilerde gelişebilen advers etkileri trombositopeni,methemoglobinemi, hipoglisemi, hipotermi, pankreatit, nefrotoksisite,pnö-monit, kızarıklık ve aşırı duyarlılıktır.

Doladamon P İlaç Etkileşimleri:

Diğer narkotikanaljezikleri, antipsikotikleri, anksiyeteye karşı ilaçları vealkol dahil diğer SSS depresanları alan hastaların, aynı zamanda bu kombinasyonu almaları halinde ek bir santral depresyon beklenebilir.Böyle bir kombine tedavi amaçlandığını, ilaçların tek başına kullanımı için verilen dozlarında azaltma yapmak gerekebilir. Kodein müstahzarlarının MAO inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlarla kullanımı antidepresanın veya kafeinin etkisini artırabilir.

Doladamon P Doz Önerisi:

Doz, ağrının şiddetine ve hastanın yanıtına göre düzenlenmelidir. Erişkinlerde olağan doz günde 2-3 kez 1-2 drajedir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...