Duact

Duact

Kapsül

GSK

Akrivastin 8 mg,psö-doefedrin HCl 60 mg

Ambalaj: 30kapsül.

Endikasyon: Alerjiknezle semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Akrivastin,triprolidin veya psö-doefedrine karşı aşırı duyarlı olduğubilinenlerde kontrendikedir. Ciddi hipertansiyon ya da ciddi koronerarter hastalarında kontrendikedir. Psö-doefedrin ve MAO inhibitörlerininbirlikte kullanımı bazan kan basıncında artışa neden olabilir. Bunedenle, MAO inhibitörleri alan ya da önceki 2 hafta içinde almışolan hastalarda kontrendikedir. Belirgin böbrek yetmezliği olanhastalara verilmemelidir.

Uyarılar: Hastaların çoğunda sersemlikve uyuklama hali gö-rülmemektedir. Beklenen yararlar olası risklerdendaha fazla olduğu takdirde gebelikte kullanılmalıdır.Psö-doefedrin anne sütüyle küçükmiktarlarda atılır. Bunun emzirilen bebekler üzerindeki etkisibilinmemektedir.

Yan Etkileri: Uyuklamahali ve uyuşukluk, uyku bozukluğu ve nadiren halüsinasyonlar, iritasyonluve irritasyonsuz cilt dö-küntüleri, bazan üriner retansiyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Furazolidonile birlikte kullanılmaması gerekir. Dekonjestanlar, trisiklikantidepresanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlargibi diğer sempatomimetik ilaçlar veya sempatomimetik aminlerinkatabolizmasına müdahale eden MAO inhibitörleriyle birliktekullanımı bazan kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Sempatikaktiviteye müdahaleyle etki gösteren antihipertansif ilaçların(örn. bretilyum, betanidin, guanetidin, metildopa veailebadrenerjik blokerler) etkisiakrivastin/psö-doefedrin kombinasyonu tarafından kısmen tersineçevrilebilir.

Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardagünde 3 kez 1 Kapsül uygulanır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıylailgili bilgi yoktur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.