Duocid

Duocid

Flakon IM

Pfizer

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 0.8 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü

: : 500 mg (500mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.6 mL’lik ‰5 lidokain çö-zücü

: : 1 g (1g/500 mg)x1 Flakon ve 3.2 mL’lik ‰5 lidokain çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Ampisid Enjektabl: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Duobak Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);DuobaktamFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);Nobecid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Duocid

Flakon IM/IV

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/-125 mg)x1 Flakon ve 0.8 mL’lik çö-zücü

: : 500 mg(500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.6 mL’lik çö-zücü

: : 1 g (1g/500 mg)x1 Flakon ve 3.2 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Ampisid Enjektabl: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Duobak Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);DuobaktamFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);Nobecid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Duocid

Film Tablet

Sultamisilin

Ambalaj: 375mgx10 Tablet.

Eşdeğeri: AlfasidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet(Fako);Ampisid Tablet: 375 mgx10 Tablet(MustafaNevzat);CombicidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet(Bilim);Duobak Film Tablet: 375 mgx10 tablet(Koçak);DuobaktamFilm Tablet: 375mgx10 Tablet(Eczacıbaşı);Nobecid Film Tablet: 375 mgx10 tablet(Nobel);Sulcid Film Tablet: 375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet(İ.E.Ulagay);SultamatTablet: 375 mgx10 Tablet(Atabay);SultasidFilm Tablet: 375mgx10 Tablet(Toprak);SultibacTablet: 375 mgx10 Tablet, 750mgx10 tablet(Biofarma).

Duocid

Oral Süspansiyon

Sultamisilin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AlfasidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Fako);Ampisid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Mustafa Nevzat);CombicidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Bilim);Duobaktam Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Eczacıbaşı);NobecidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Nobel);Sulcid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(İ.E.Ulagay);SultamatOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Atabay);Sultasid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Toprak);SultibacOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Biofarma).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnö-moni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik dö-neminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/-krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsö-domembranöz kolit ender oluşabilir. Deri dö-küntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri dö-küntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara gö-re, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi: Duocid Flakon: Olağan günlük dozları 1.5 g (1 g.ampisilin+500 mg sulbaktama tekabül eden 1 FlakonDuocid1 g) ile 12 g’dir (8000 mg ampisilin+4000mg sulbaktama tekabül eden 8 FlakonDuocid1 g) Sulbaktamın gün-lük maksimumdozu 4 g’dir. GünlükDuociddozları genellikle 6-8 saatlik aralara bö-lünerekverilir. Şiddetli olmayan enfeksiyonlar 12 saatte bir uygulamaile tedavi edilebilir. Hafif şiddette enfeksiyonlarda 1.5-3 g (1-2g amp.+0.5-1 g sulb.), orta şiddette enfeksiyonlarda 6 g’ye kadar (4 gamp. 2 g sulb.), şiddetli enfeksiyonlarda 12 g’ye kadar (8 g amp.+4 gsulb.). Çocuklar, bebekler ve yeni doğanlarda enfeksiyonların çoğuiçin dozaj 150 mg/kg/gün (100 mg/kg ampisilin ve 50 mg/kg sulbaktama tekabüleder)’dür. Ampisilinin alışılmış uygulamasına uygun olarak çocuklar,bebekler ve yenidoğanlarda dozlar genellikle 6-8 saatte bir olmalıdır.Yenidoğanlarda (özellikle erken doğmuşlarda) yaşamın ilk haftasındaönerilen doz, 12 saatte bir bö-lünmüş dozlar halinde 75 mg/kg/gün’dür(25 mg/kg/gün sulbaktam ve 50 mg/kg/gün ampisiline karşılık gelir). Tedavi,genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya ve diğer anormal belirtilerkaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ile 14 günuygulanır.

Duocid Süspansiyon/Tablet: Erişkinlerde önerilen sultamisilindozu ( yaşlı hastalar dahil ) günde iki kere 375-750 mg’dir. 30 kg’den hafifçocuklardaki enfeksiyonların çoğunluğunda, enfeksiyonun ciddiyetineve hekimin takdirine bağlı olarak dozaj, iki doza bölmek suretiyle25-50 mg/kg/gün sultamisilindir. 30 kg ve üstündeki çocuklara erişkindozu verilmelidir. Erişkinlerde ve çocuklarda tedavi, genellikleateş düştükten ve anormal belirtiler kaybolduktan 48 saat sonrayakadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ile 14 gün süreyle uygulanırfakat gerekirse tedavi süresi uzatılabilir. Komplikasyonsuz gonoredesultamisilin 2.25 g’lik (6 tane 375 mg Tablet) tek doz halinde verilir.Sulbaktam ve ampisilinin konsantrasyonlarını uzatmak amacıyla1.0 g probenesid beraberce uygulanmalıdır. Akut eklem romatizmasıve glomerulonefriti önlemek amacıyla hemolitik streptokoklarabağlı her türlü enfeksiyonun tedavisine en az 10 gün süreyle devamedilmesi önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.