Duobak

Duobak

Flakon IM

Koçak

Ampisilin, sulbaktam

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü

: : 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokain çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Ampisid Enjektabl: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bi-lim);Duobaktam Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);DuocidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfi-zer);Nobecid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Duobak

Flakon IM/IV

Ampisilin sodyum, sulbaktamsodyum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü

: : 0.5 g(500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL’lik çö-zücü

: : 1 g (1g/500 mg)x1 Flakon ve 3.5 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Ampisid Enjektabl: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon, 2gx1 Flakon.(Mustafa Nevzat);Combicid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);DuobaktamFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);Duocid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);NobecidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);Sulbaksit Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);SulcidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Sultasid Flakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Duobak

Film Tablet

Sultamisilin

Ambalaj: 375 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Alfasid Film Tablet: 375 mgx10 tablet(Fako);Ampisid Tablet: 375 mgx10 tablet(Mustafa Nevzat);CombicidFilm Tablet: 375 mgx10 tablet(Bilim);Duobaktam Film Tablet: 375 mgx10tablet(Eczacıbaşı);DuocidFilm Tablet: 375 mgx10 tablet (Pfizer);NobecidFilm Tablet: 375 mgx10 tablet(Nobel);Sulcid Film Tablet: 375 mgx10tablet(İE Ulagay);SultamatTablet: 375 mgx10 tablet(Atabay);Sultasid Film Tablet: 375 mgx10tablet (Toprak);Sultibac Tablet: 375 mgx10 tablet(Biofarma).

Endikasyon: Duyarlı bakterilerinetken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üstsolunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnö-moni, bronşit dahilolmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonlarıve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, gonokok enfeksiyonları,abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonuihtimali olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidensiniazaltmak üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatifsepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryenameliyatı sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişlerinde herhangi bir penisiline karşı alerjikreaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi, hatta bazanfatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir. Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Böbrekyetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanım güvenirliğihenüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam veampisilin bulunur.Emziren annelerde sultamisilin verildiğinde dikkatedilmelidir.

Yan Etkileri: En sık görülen yan etkidiyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, karınağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir.Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir.Deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon,yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikleintramusküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyonmeydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinol ve ampisilinin birliktekullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalaragöre, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi: Duobak Flakon: Böbrek fonksiyonları normal yetişkinlerde olağangünlük doz 1.5 g (1 g ampisilin+0.5 g sulbaktam) ile 12 g arasında değişir.Sulbaktamın günlük maksimum dozu 4 g’dir. Hafif enfeksiyonlardagünlük toplam doz 1.5 g3 g’dir. Orta şiddetlilerde günlük toplam doz3 g6 g’dir. Ağır enfeksiyonlarda günlük toplam doz 6 g12 g olarak uygulanır.Günlük toplam doz 3 eşit porsiyona bö-lünerek, her 8 saatte bir uygulanır.Şiddetli olmayan enfeksiyonlarda günlük total dozun 2 eşit miktarabö-lünerek, 12 saatte bir uygulanması da mümkündür. Çocuklar ve bebeklerdegünlük toplam doz, çocuğun vücut ağırlığının herbir kilosu için 150mgDuobak(100 mg ampisilin+50 mg sulbaktam)olarak hesaplanır. Çocuklarda da günlük toplam doz miktarı 3 eşitporsiyona bö-lünerek her 8 saatte bir uygulanır. Duobak uygulamasınaateş düştükten sonra en az 48 saat süreyle devam edilmelidir.Normal bir tedavi kürü 5-14 günarasında değişir.Gerekli gö-rüldüğünde bu süre uzatılabilir ve/veyatedaviye ayrıca ampisilin eklenebilir.

Geneldetedavi süresi 5-14 gündür. Hemolitik streptokok'ların neden olduğu akut eklemromatizması ve glomerülonefritte en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.