Duobak

Duobak

Duobak nedir ne için kullanılır, Duobak nasıl kullanılır, Duobak ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM

Ampisilin, sulbaktam

Ambalaj:

 0.25 g (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokain çözücü

: : 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 2 mL'lik ‰5 lidokain çözücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokain çözücü.

Endikasyon:

 Duyarlı bakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonları piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, gonokok enfeksiyonları,abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyon ihtimali olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidansını azaltmak üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatif Sepsis azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Özgeçmişleri De herhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi, hatta bazen fatal aşırı duyarlılık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir. Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Böbrek Yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanım güvenirliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur.Emziren annelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etkidiyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir.Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir.Deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon,yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle İntramüsküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıda hastada intravenöz kullanımdan sonra flebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol ve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi:

 Duobak Flakon: Böbrek fonksiyonları normal yetişkinlerde olağan günlük doz 1.5 g (1 g ampisilin+0.5 g sulbaktam) ile 12 g arasında değişir.Sulbaktamın günlük maksimum dozu 4 g’dir. Hafif enfeksiyonlarda günlük toplam doz 1.5 g3 g’dir. Orta şiddetli lerde günlük toplam doz 3 g6 g’dir. Ağır enfeksiyonlarda günlük toplam doz 6 g12 g olarak uygulanır.Günlük toplam doz 3 eşit porsiyona bölünerek, her 8 saatte bir uygulanır.Şiddetli olmayan enfeksiyonlarda günlük total dozun 2 eşit miktara bölünerek, 12 saatte bir uygulanması da mümkündür. Çocuklar ve bebeklerde günlük toplam doz, çocuğun vücut ağırlığının herbir kilosu için 150 mg Duobak(100 mg ampisilin+50 mg sulbaktam)olarak hesaplanır. Çocuklarda da günlük toplam doz miktarı 3 eşit porsiyona bölünerek her 8 saatte bir uygulanır. Duobak uygulamasına ateş düştükten sonra en az 48 saat süreyle devam edilmelidir.Normal bir tedavi kürü 5-14 gün arasında değişir.Gerekli görüldüğünde bu süre uzatılabilir ve/veya tedaviye ayrıca ampisilin eklenebilir.

Genelde Tedavi süresi 5-14 gündür. Hemolitik streptokok'ların neden olduğu akut eklemromatizması ve glomerülonefritte en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...