Duobaktam

Duobaktam

Flakon IM

Eczacıbaşı

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü

: : 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokain çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Ampisid Enjektabl: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Duobak Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);DuocidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);Nobecid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Duobaktam

Flakon IM/IV

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/-125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü

: : 0.5 g(500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 1 g (1g/500 mg)x1 Flakon ve 4 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Ampisid Enjektabl: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Duobak Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);DuocidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);Nobecid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Duobaktam

Film Tablet

Sultamisilin

Ambalaj: 375 mgx10 Tablet

: : 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: AlfasidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet, 750 mgx10 tablet(Fako);Ampisid Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Mustafa Nevzat);CombicidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet, 750 mgx10 Tablet(Bilim);Duobak Film Tablet: 375 mgx10 tablet(Koçak);DuocidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet(Pfizer);Nobecid Film Tablet: 375 mgx10 tablet(Nobel);Sulcid Film Tablet: 375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet(İ.E.Ulagay);SultamatTablet: 375 mgx10 Tablet, 750mgx10 tablet(Atabay);Sultasid Film Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 Tablet(Toprak);Sultibac Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Biofarma).

Duobaktam

Oral Süspansiyon

Sultamisilin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AlfasidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Fako);Ampisid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Mustafa Nevzat);CombicidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Bilim);Duocid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Pfizer);NobecidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Nobel);Sulcid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(İ.E.Ulagay);SultamatOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Atabay);Sultasid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Toprak);SultibacOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Biofarma).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnö-moni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik dö-neminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/-krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsö-domembranöz kolit ender oluşabilir. Deri dö-küntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri dö-küntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara gö-re, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi: DuobaktamFlakon: Duobaktam IMsadeceIM yoldan, gluteus gibi büyük kas kitlelerine derin olarak yapılmalı,IV yoldan kesinlikle uygulanmamalıdır.Duobaktam IM/IVise IMveya IV yoldan uygulanabilir. IV uygulamada verilecek doz, sulandırıldıktansonra çok yavaş olarak (10-15 dakikada) damar içine verilir. Erişkinlerdegünlük ampisilin/sulbaktam dozu 1.5 g (1 g ampisilin+500 mg sulbaktam)ile 12 g (8 g ampisilin+4 g sulbaktam) arasındadır.Günlük dozlar eşit dozlara bö-lünerek6-8 saatte bir uygulanır.Maksimumsulbaktam dozu günde 4 g’dir.Hafif enfeksiyonlarda günlük dozlar 12 saatlikaralarla uygulanabilir. Çocuklar, bebekler ve yenidoğanlarda enfeksiyonlarınçoğu için toplam günlük doz 150 mg/kg/-gün’-dür (100 mg/kg ampisilin+50mg/kg sulbaktam). Toplam günlük doz eşit dozlara bö-lünerek 6-8 saattebir uygulanır. Yenidoğanlarda özellikle prematürelerde, dozlar12 saatte bir verilir. Tedaviye, genellikle ateşin düşmesinden yada belirtilerin kaybolmasından 48 saat sonrasına kadar devam edilmelidir.Normal tedavisüresi 5-15 gündür.Hastalığın ciddi olduğu durumlarda tedavi süresiuzatılabilir ya da ek ampisilin dozları katılabilir. Ameliyat enfeksiyonlarıprofilaksisinde, anestezi başlangıcında 1.5-3 gDuobaktamuygulanır. Bu doz, 6-8 saat sonratekrarlanır. Tedavi kürü gerekmiyorsa, ameliyatların çoğu içinprofilaktik uygulama 24 saatte son bulur.

Siğilin veya nasırın etrafındakinormal deriyle temas ettiğinde lokal irritasyon gö-rülebilir. Sadecesiğilin veya nasırın olduğu bölgeye uygulanarak veya kullanımakısa bir süre ara verilerek irritasyon kontrol altına alınabilir.

Doz Önerisi: Duodermuygulanmadan önce siğilli veya nasırlı bölgeen az 5 dakika süreyle sıcak suda tutulmalı, temiz bir havluyla iyicekurulanmalıdır.Siğil tedavisinde: Siğilin çevresindeki normal deriyle temas ettirmeden,günde bir kez ince tabaka halinde siğilin üzerine uygulanır. Uygulamaalanı istenirse flasterle kapatılabilir. Klinik açıdan gözle gö-rülebilirbir iyileşme 2 ile 4 hafta sonra, siğilde küçülme ise 6 ile 12 haftasonra gözlenir.Nasır tedavisinde: Nasırlı bölgenin kuru ve temiz olmasına dikkatedilmelidir.Duodermnasırlı bölgeye ince bir tabaka halinde sürülürve kuruması beklenir. Nasır rahatlıkla sö-külünceye kadar, uygulamayagünde 2 kez olmak üzere devam edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.