Dysport

Dysport

Flakon

Gen İlaç

Clostridium botulinumtoksini tip a hemaglutinin kompleksi 500 U

Ambalaj: 1 flakon.

Endikasyon: Pediyatrikserebral palzi/spastik dipleji yetişkinlerde spazmodik tortikolis,yetişkinlerde blefarospazm, yetişkinlerde hemifasiyal spazm tedavilerindeendikedir. Çocuklarda hemifasiyal spazm, blefarospazm ve ya spazmodiktortikolis tedavilerindeDysport' un güvenirliği ispatlanmamıştır.

Kontra Endikasyon: Hipersensitivitesi bulunanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: İlacı uygulayacak hekimler, ilgili nö-romuskülerve orbital anatomiyi, daha önceki cerrahi işlemler nedeniyle buanatomide meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri ve standartelektromiyografik teknikleri çok iyi bilmelidirler. Bütün biyolojikürünlerde olduğu gibi, bir anafilaktik reaksiyonun meydana gelmesihalinde, epinefrin bulunmalı ve gerekli olan diğer tüm önlemleralınmış olmalıdır. Gebelerde yalnızca çok kesin olarak gerekli olduğundauygulanmalıdır.Toksinin süte geçip geçmediği de saptanmamıştır.Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Bir veya daha fazla ekstraokülerkasın paralize edilmesi, oryantasyon bozukluğu, çift görme gibietkiler meydana getirebilmektedir.

Ptosis,vertikal deviasyon, vitröz hemoraji, retrobulbar hemoraji, kirpiksiganglion hasarına uyan pupiler değişiklikler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aminoglikozid antibiyotiklerveya nö-romusküler iletiye müdahale eden diğer ilaçlar, botulinumtoksininin etkisini güçlendirebilir; bu ilaçlardan herhangi birinialan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Pediyatrik serebral palzi/spastik dipleji: Önerilen başlangıç dozu, her ikibaldır kasları arasında bölünmüş doz olarak verilen 30 ünite/kg vücutağırlığıdır. Eğer sadece bir baldır etkilenmişse, 15 ünite/kg vücut ağırlığıkullanılabilir.Spazmodik tortikolis: Başlangıçta önerilen doz, iki veya üç en aktif boyunkasına uygulanmak üzere her hasta için toplam 500 ünitedir. Rotasyoneltortikolis için rotasyona kontralateral olarak sternomastoid kas içine 150ünite ve çene/kafa rotasyonunun yönüne ipsilateral splenius capitis kası içine350 ünitenin uygulanmasıyla toplam 500 ünite dağıtılır. Laterokolis içinipsilateral splenius capitis kası içine 350 ünite ve ipsilateral sternomastoidkası içinede 150 ünite uygulanmasıyla toplam 500 ünite dağıtılır.Blefarospazm ve hemifasiyalspazm: Bilateralblefarospazmın tedavisinde önerilen başlangıç dozu her göz için 120 ünitedir.0.1 mL (20 ünite) enjeksiyonu gözün medialine, 0.2 mL (40 ünite) ise her birgözün alt ve üst orbicularis oculi kaslarının, preseptal ile orbital kısımlarıarasındaki kavşak içine lateral olarak yapılmalıdır. Çocuklardaki hemifasiyalparalizin ve blefarospazm tedavilerinde etkinlik ve emniyeti ispatlanmamıştır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.