Ekosetol

Ekosetol

Şurup

Yeni İlaç

Parasetamol

Ambalaj: 160 mg/5 mLx120 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: VermidonÇocuk Şurubu: 160 mg/5 mLx120 mL(İlsan).

Endikasyon: Baş ağrısı, migren, adet sancıları,diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı,nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulakağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitikanemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: 4-6 saat ara ile günde 4 kez olmak üzere: 3-11 ay 80 mg,1-2 yaş 120 mg, 2-3 yaş 160 mg, 4-5 yaş 240 mg, 6-8 yaş 320 mg. 3 aylıktanküçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Doz, 10 mg/kg olarak hesaplanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.