Ekosetol

Ekosetol

Ekosetol nedir ne için kullanılır, Ekosetol nasıl kullanılır, Ekosetol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Şurup

Parasetamol

Ambalaj:

 160 mg/5 mL x 120 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Baş ağrısı, migren, adet sancıları,diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı ağrı,nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

Uyarılar:

 Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzun süren ağrılar, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi:

 4-6 saat ara ile günde 4 kez olmak üzere: 3-11 ay 80 mg,1-2 yaş 120 mg, 2-3 yaş 160 mg, 4-5 yaş 240 mg, 6-8 yaş 320 mg. 3 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Doz, 10 mg/kg olarak hesaplanmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...