Eksofed

Eksofed

Şurup

Hüsnü Arsan

Psödoefedrin HCl

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL'lik şişe.

Eşdeğeri: SudafedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(GSK).

Eksofed

Tablet

Psödoefedrin HCl

Ambalaj: 60 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: SudafedTablet: 60 mgx30 tablet(GSK).

Endikasyon: Özelliklenazal mukoza, sinüsler ve genel olarak üst solunum yolları mukozasındadekonjestan etki yapar ve alerjik rinit, vazomotor rinit, nezle,grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda burnu açarak ve burun akıntısınıdurdurarak semptomatik bir iyileşme sağlar.

Kontra Endikasyon: Daha öncepsö-doefedrine karşı tolerans göstermemiş olanlarda kontrendikedir.Ciddi hipertansiyon ve şiddetli koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MAO inhibitö-rü almışveya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psö-doefedrin vebu tip bir ilacın aynı zamanda kullanılması bazan kan basıncınınyükselmesine neden olabilir.

Uyarılar: Hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı,hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme gö-rülenhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli renal ve/veya hepatikfonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatli olunmalıdır.Gebe kadınlarda ilacın sağlayacağı yarar ile gelişmekte olan fetüseolabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımınakarar verilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktarda geçer,fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halusinasyon dahil SSS uyarım semptomları gö-rülebilir.Ciltte irritasyonla birlikte veya irritasyonsuz dö-küntüler bazangö-rülmektedir. Psö-doefedrin alan erkeklerde nadiren üriner retansiyonaraslanır.

İlaç Etkileşimleri: Dekonjestanlar,trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeripsikostimülanlar gibi sempatomimetik aminlerin katabolizmasınıengelleyen MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılması bazan kanbasıncının yükselmesine neden olabilir. Psö-doefedrin; bretilyum,betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa veavebadrenerjikbloker ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansifilaçların etkisini kısmen tersine çevirir.

Doz Önerisi: EksofedŞurup: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde: Her 6saat ara ile 1 ölçek (60 mg)- günde maksimum 240 mg. 6-12 yaş arasındakiçocuklarda: Her 6 saat ara ile 1/2 ölçek (30 mg)- günde maksimum 120 mg. 2-6yaş arasındaki çocuklarda: Her 6 saat ara ile 1/4 ölçek (15 mg)- günde maksimum60 mg.EksofedTablet: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde: Her 6saat ara ile 1 tablet (60 mg)- günde maksimum 240 mg. 6-12 yaş arasındakiçocuklarda: Her 6 saat ara ile ½ tablet (30 mg)- günde maksimum 120 mg. 2-6 yaşarasındaki çocuklarda: Her 6 saat ara ile 15 mg günde maksimum 60 mg.

Eksofed

Ekspektoran Şurup

Psödoefedrin HCl 30mg, gayafenesin 100 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL'lik şişe.

Eşdeğeri: SudafedEkspektoran Şurup: 150 mL(GSK).

Endikasyon: Prodüktif(balgamlı, gö-ğüse inmiş) öksürükle birlikte gö-rülen üst solunumyolu rahatsızlıklarında semptomatik bir rahatlama sağlar. Burnuaçar, akıntısını durdurur ve ekspektorasyonu sağlayarak hastayırahatlatır.

Kontra Endikasyon: Bu kombinasyonaveya bileşiklerine karşı tolerans göstermemiş olanlar için kontrendikedir.Şiddetlihipertansiyon ve koroner arter hastalıkları olanlarda kullanılmamalıdır.Daha önceki2 hafta içinde MaO inhibitö-rü alan veya almaya devam eden hastalardakontrendikedir. Psö-doefedrin ve bu tip ilaçların birlikte kullanımıkan basıncında yükselmelere neden olabilir.

Uyarılar: Tüm sempatomimetik ilaçlardaolduğu gibi hipertansiyon, kalp, şeker hastalığı, hipertiroidizm,yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme gö-rülen hastalardadikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde sağlayacağı yararla gelişmekte olanfetusa olabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacınkullanımına karar verilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktardageçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir.Guaifenesin, bebek üzerinde hiçbir etkisi olmadığı tahmin edilenküçük miktarlarda anne sütünden atılmaktadır.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halüsinasyonlar dahil SSS eksitasyon semptomları gö-rülebilir.İrritasyona bağlı olan veya olmayan deri dö-küntüleri nadirenbildirilmiştir.Psö-doefedrin alan erkek hastalarda bazan ürinerretansiyon da bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Psö-doefedriniçeriği nedeniyle bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin,metildopa veavebadrenerjik blokerler gibi sempatikaktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçların etkisini kısmen tersineçevirir.Furazolidonlabirlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: 24 saatte 4 dozu aşmamalıdır. 12 yaş ve üzerindekiçocuklar ve erişkinlerde her 4 saatte bir 10 mL (2 ölçek) önerilir. 6-12 yaşarası çocuklarda her 4 saatte bir 5 mL (1 ölçek), 2-6 yaş arası çocuklarda her4 saatte bir 2.5 mL (1/2 ölçek) önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.