Eqizolin

Eqizolin

Flakon IM

TümEkip

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve ‰5’liklidokain içeren 2 mL’lik çözücü ampul

: : 500 mgx1flakon ve ‰5’lik lidokain içeren 2 mL’lik çözücü ampul

: : 1 gx1 flakon ve ‰5’lik lidokain içeren 4 mL’lik çözücüampul.

Eşdeğeri: CefamezinFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Eczacıbaşı);Cefozin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);CezolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Deva);İespor Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);MaksiporinFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Sefamax Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SefazolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(MustafaNevzat).

Eqizolin

Flakon IM/IV

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’likçözücü ampul

: : 500 mgx1 flakon ve 2 mL’likçözücü ampul

: : 1000 mgx1 flakon ve 4 mL’likçözücü ampul.

Eşdeğeri: CefamezinFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Eczacıbaşı);Cefozin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);CezolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Deva);İespor Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);MaksiporinFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Sefamax Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SefazolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(MustafaNevzat).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnö-moni,pnö-moni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psö-domembranözkolit semptomları gö-rülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt dö-küntüsü, nötropeni,lö-kopeni, trombositopeni gö-rülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Doz Önerisi: Toplam günlük dozlar her iki yol için aynıdır.Ancak IM formlar sadece IM yoldanuygulanmalıdır. IM/IV formlar ise her iki yoldan da uygulanabilir. Önerilendozlar ise şöyledir: Orta şiddette ve ağır enfeksiyonlarda 6-8 saatte bir 500mg1 g. Duyarlı Grampozitif kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 8saatte bir 250 mg500 mg. Akut komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonlarında12 saatte bir 1 g. Pnömokok pnömonisi tedavisinde 12 saatte bir 500 mg. Yaşamıtehdit eden ciddi enfeksiyonlar (endokardit, septisemi v.b.) için 6 saatte bir1 g1.5 g (Bu enfeksiyonlarda nadir durumlarda günde 12 grama kadar sefazolinkullanılabilir). Operasyona başlamadan 1/2-1 saat önce 1 g; uzun süren (2 saatveya daha fazla) operasyonlar sırasında 500 mg1 g (cerrahi girişimin süresinebağlı olarak uygulama değişebilir); operasyon sonrasında 24 saat süreyle 6-8saatte bir 500 mg1 g. Açık kalp ameliyatı ve prostatik artroplasti gibienfeksiyon oluşmasının özellikle tehlike yaratabileceği durumlarda profilaktikuygulamaya müdahaleden sonra 3-5 gün süreyle devam edilebilir.Pediyatrik dozlar: Hafif ve orta şiddettekienfeksiyonlarda 25-50 mg/kg’lik günlük doz üç veya dört eşit doza bölünerekuygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda toplam günlük doz 100 mg/kg’ye çıkabilir.Renal fonksiyon yetmezliğinde doz kreatinin klirensine göre ayarlanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.