Eritro

Eritro

Eritro nedir ne için kullanılır, Eritro nasıl kullanılır, Eritro ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Eritromisin stearat

Ambalaj:

 500 mgx16 tablet.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta şiddetli üst ve alt solunum yolu,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, konjenital kalp hastalığı,romatizmal kalp hastalığı veya sonradan kazanılan diğer valvüler kalp hastalığı olan ve penisiline karşı aşırı duyarlı hastaların diş ve üst solunum yolu operasyonlarından önce bakteriyel endokardite karşı profilaktik olarak, cilt ve yumuşak dokunun hafif veya orta şiddetli akut enfeksiyonları, hafif veya orta şiddetli otitis media,farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları, primer atipik pnömoni, yenidoğan konjonktivit, çocuk pnömonisi ve gebelikteki ürogenital enfeksiyonlarda,primer sifiliz, antitoksin tedavisine yardımcı olmak, taşıyıcı oluşumunu engellemek ve taşıyıcıdaki organizmaları eradike etmek amacıyla, eritrazma, intestinal amebiazis ve lejyoner hastalığı tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Eritromisin Aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte güvenirliği kesin olarak saptanmamıştır.Eritromisin anne sütünde bulunur.

Yan Etkileri:

 Bulantı,kusma ve diyare mutat dozlar ile nadiren oluşur. Ürtiker ve hafif deride-küntüsünden anafilaksiye kadar çeşitli alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ve yüksekdoz eritromisin alan hastalarda reversibl işitme kaybı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilin Toksisitesi ve/veya serum teofilin düzeylerinin yükselmesi halinde teofilin dozu eritromisin tedavisi ile birlikteyken azaltılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Yemeklerden önce alındığında optimum kan düzeyleri elde edilir.Yetişkinlerde Genel doz 8 saatte bir 500 mg’dir. Yemeklerden 1 saat önce alınır. Enfeksiyonun şiddetine göre günlük doz 4 g’ye yükseltilebilir.Çocuklarda Genel doz günlük 30-50 mg/kg’dir.eşit dozlara bö-lünerek uygulanır.Total günlük dozun yarısı 12 saatte bir yemeklerden 1 saat önce uygulanır.oral yolla kullanıldığında, eritromisinin terapötik dozları en az 10 gün süreyle uygulanır. Romantik kalp hastalığı olanlarda,streptokokal enfeksiyonların devamlı profilaksisinde dozaj günde 2 kez 250 mg’dir. Primer sifiliz tedavisinde dozaj 10-15 günlük bir periyot içerisinde, bölünmüş dozlar halinde verilen 30-40 g’dir. Dizanteri Amibiyaziste yetişkinlere günde 4 kez 250 mg verilir.Tedavi süresi 10-14 gündür. Lejyoner Hastalığında günlük total doz 1-4 g, eşit dozlara bölünerek uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...