Eritro

Eritro

Film Tablet

Koçak

Eritromisin stearat

Ambalaj: 500 mgx16 tablet.

Eşdeğeri: ErythrocinFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Abfar).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta şiddetli üst ve alt solunum yolu,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kon-jenital kalp hastalığı,romatizmal kalp hastalığı veya sonradan kazanılan diğer valvülerkalp hastalığı olan ve penisiline karşı aşırı duyarlı hastaların dişve üst solunum yolu operasyonlarından önce bakteriyel endokarditekarşı profilaktik olarak, cilt ve yumuşak dokunun hafif veya ortaşiddettli akut enfeksiyonları, hafif veya orta şiddetli otitis media,farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, pnö-moni gibi altsolunum yolu enfeksiyonları, primer atipik pnö-moni, yenidoğankonjunktivit, çocuk pnö-monisi ve gebelikteki ürogenital enfeksiyonlarda,primer sifiliz, antitoksin tedavisine yardımcı olmak, taşıyıcıoluşumunu engellemek ve taşıyıcıdaki organizmaları eradike etmekamacıyla, eritrasma, intestinal amebiyazis ve lejyoner hastalığıtedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Eritromisineaşırı duyarlığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardadikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte güvenirliği kesin olaraksaptanmamıştır.Eritromisin anne sütünde bulunur.

Yan Etkileri: Bulantı,kusma ve diyare mutat dozlar ile nadiren oluşur. Ürtiker ve hafif deridö-küntüsünden anafilaksiye kadar çeşitli alerjik reaksiyonlaroluşabilir. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ve yüksekdoz eritromisin alan hastalarda reversibl işitme kaybı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilintoksisitesi ve/veya serum teofilin düzeylerinin yükselmesi halindeteofilin dozu eritromisin tedavisiyle birlikteyken azaltılmalıdır.

Doz Önerisi: Yemeklerden önce alındığında optimum kan düzeylerielde edilir.Yetişkinlerdegenel doz 8 saatte bir 500 mg’dir. Yemeklerden 1saat önce alınır. Enfeksiyonun şiddetine gö-re günlük doz 4 g’yeyükseltilebilir.Çocuklardagenel doz günlük 30-50 mg/kg’dir.eşit dozlara bö-lünerek uygulanır.Total günlük dozun yarısı 12 saatte bir yemeklerden 1 saat önce uygulanır.oral yolla kullanıldığında, eritromisinin terapö-tik doz-larıen az 10 gün süreyle uygulanır. Romatik kalp hastalığı olanlarda,streptokokkal enfeksiyonların devamlı profilaksisinde dozaj günde2 kez 250 mg’dir. Primer sifiliz tedavisinde dozaj 10-15 günlük bir periyotiçerisinde, bö-lünmüş dozlar halinde verilen 30-40 g’dir. Dizanterimamibiyaziste yetişkinlere günde 4 kez 250 mg verilir.Tedavi süresi 10-14 gündür. Lejyonerhastalığında günlük total doz 1-4 g, eşit dozlara bö-lünerek uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.