Eritrosif

Eritrosif

Eritrosif nedir ne için kullanılır, Eritrosif nasıl kullanılır, Eritrosif ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enterik Kapsül

Eritromisin

Ambalaj:

 250 mgx16 ve 24 kapsül.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta şiddetli üst ve alt solunum yolu,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, konjenital kalp hastalığı,romatizmal kalp hastalığı veya sonradan kazanılan diğer valvüler kalp hastalığı olan ve penisiline karşı aşırı duyarlı hastalarda diş ve üst solunum yolu operasyonlarından önce bakteriyel endokardite karşı profilaktik olarak, cilt ve yumuşak dokunun hafif veya orta şiddetli akut enfeksiyonları, hafif veya orta şiddetli otitis media,farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları, primer atipik pnömoni, yenidoğan konjonktivit, çocuk pnömonisi ve gebelikteki ürogenital enfeksiyonlarda,primer sifiliz, antitoksin tedavisine yardımcı olmak, taşıyıcı oluşumunu engellemek ve taşıyıcıdaki organizmaları eradike etmek amacıyla, eritrazma, intestinal amebiazis ve lejyoner hastalığı tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Eritromisin Aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte güvenirliği kesin olarak saptanmamıştır. Eritromisin anne sütünde bulunur.

Yan Etkileri:

 Bulantı,kusma ve diyare mutat dozlar ile nadiren oluşur. Ürtiker ve hafif deride-küntüsünden anafilaksiye kadar çeşitli alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ve yüksekdoz eritromisin alan hastalarda reversibl işitme kaybı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilin Toksisitesi ve/veya serum teofilin düzeylerinin yükselmesi halinde teofilin dozu eritromisin tedavisi ile birlikteyken azaltılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Yemeklerden en az ½, tercihen 2 saat önce yada sonra uygulanmalıdır. Yetişkinlerde, her 12 saatte bir 2 kapsül veya her 6 saatte bir 1 kapsül dozda kullanılması önerilir. Şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 4 grama kadar çıkarılabilir. Çocuklarda eritromisin dozu belirlenirken yaş,kilo ve enfeksiyon şiddeti gibi faktörler göz önüne alınır. Genel olarak 30-50 mg/kg/gün eşit dozlara bölünerek kullanılır. Şiddetli enfeksiyonların tedavisinde bu dozlar iki katına çıkarılır. Streptokokal enfeksiyonlarda, oralyoldan en az 10 gün kullanılmalı, kalp romatizması geçirmiş kişilerdestreptokokal enfeksiyonların nüksünü önlemek için günde 2 kez 1 kapsül dozunda devam edilir. Sifilizin ilk devresinde her 6 saatte bir 2 kapsül, 15 gün süreyle kullanılır. Amipli dizanteride yetişkinlerde günde 4 kez 1 kapsül,10-14 gün süreyle; çocuklarda 30-50 mg/kg/gün eşit dozlara bölünerek 10-14 gün süreyle kullanılır. Lejyoner hastalıklarda optimal tedavi dozları belirlenmediği halde, klinik verilere göre, günde 1-4 kapsüle kadar eşit dozlara bölünerek kullanılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...