Ethyol IV

Ethyol IV

Enfüzyon Flakonu

ErKim

Amifostin

Ambalaj: 500 mgx1 flakon.

Endikasyon: İlerlemişover kanserli veya küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalardatekrarlanan sisplatin dozlarına bağlı olarak gelişen kümü-latif renaltoksisitenin azaltılmasında ve radyasyona bağlı gelişen kserostomininşiddetini ve insidansını azaltmada endikedir.

Kontra Endikasyon: Aminotiyolbileşiklerine duyarlığı olan-larda kontrendikedir.

Uyarılar: Hipotansifveya dehidrate hastalara uygulanmamalıdır. Önerilen amifostin dozunun 15dakika içinde uygulanması önemlidir, çünkü uygulama süresi uzadığındaamifostinin yan etki insidansı artar. Hipotansiyon durumunda hastaTrendelenburg pozisyonuna getirilmeli ve ayrı bir IV hat kullanılarak normalserum fizyolojik enfüze edilmelidir. Hastanın pozisyonuna ve yeterlihidratasyonuna rağmen amifostin uygulaması sırasında veya sonrasında (kısa birsüre) hipotansiyon gelişebilir. Hipotansiyon, dispne, apne, hipoksi ve nadirolgularda nöbet, bilinçsizlik, solunum durması ve böbrek rahatsızlığı ilebirlikte bildirilmiştir. Amifostin uygulaması öncesinde ve uygulama sırasındaantiemetik verilmelidir. Gebelikte sadece potansiyel yararları fetüs üzerineolası potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır. Anne sütüne geçişihakkında bilgi yoktur.Amifostintedavisinden önce emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: Çok nadirolgularda çok kısa süreli ve hızla düzelen bilinç kaybı bildirilmiştir.Amifostin enfüzyonundan sonra bulantı ve/veya kusma sık bildirilmektedir veağır olabilir. Amifostin uygulaması sırasında veya sonrasında görülen diğer yanetkiler yüzde kızarma/sıcaklık hissi, titreme/üşüme, baş dönmesi, uyku hali,hıçkırık ve hapşırmadır. Olguların çoğunda hipotansiyon, ateş, titreme/üşüme,dispne ve deride kızarıklık; nadiren, hipoksi, larinks ödemi, toraks darlığıve olası kalp durmasını içeren anafilaktik reaksiyonlar vardır.

İlaç Etkileşimleri: Amifostinile antihipertansif ilaçlar veya hipotansiyon oluşturabilecek bir ilaçkullanırken dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Kemoterapide önerilen başlangıç dozu, 15 dakikalık IVenfüzyon olarak günde bir kez 910 mg/m2’dir. Enfüzyona kemoterapiden30 dakika önce başlanır. Radyoterapide önerilen dozu 3 dakikalık IV enfüzyonolarak günde 1 kere 200 mg/m2’dir.Radyoterapiden 15-30 dakika öncebaşlanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.