Etoposide

Etoposide

Flakon

Atafarm

Etopozid

Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: Etoposide EbeweFlakon: 100 mg/5 mLx1 flakon(Liba);EtoposideTeva Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Medİlaç);Lastet Ampul: 100 mg/5mLx1 ampul(Onko);Vepesid Ampul: 100 mg/5 mLx1 ampul(ErKim).

Endikasyon: RefrakterTestis Tümörleri: Daha önce uygun cerrahitedavi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanmış dirençli (refrakter)testis tümörlerinde diğer kemoterapi ajanlarıyla kombine tedavidekullanılır.Küçük Hücreli AnaplastikAkciğer Tümörleri: Diğer kemoterapiajanlarıyla kombine kullanılır (İlk bulgular etopozidin diğer hücretipleriyle gelişmiş akciğer kanserlerinde de etkili olabileceğinigöstermiştir). Hodgkin hastalığı, malign (hodgkin dışı) lenfomalar(özel-likle histiositik tip) ve akut nonlenfositik lö-semi (ANLL).

Kontra Endikasyon: Etopozide karşı daha önce aşırı duyarlığı saptananlardave şiddetli karaciğer disfonksiyonlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etopozid, kanser kemoterapö-tik ajanların kullanımındadeneyimli bir doktor gö-zetimi altında kullanılmalıdır.Enfeksiyon veya kanamayla sonuçlanabilenciddi miyelosüpresyon olabilir. Üşüme, ateş, taşikardi, bronkospazm,dispne ve hipotansiyonla ortaya çıkabilecek olası bir anafilaktikreaksiyona karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gebelerde kullanıldığındafetal hasar yapabilir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Etopozidden dolayı anne sütü emen bebeklerde ciddi yan etkiler olabileceğiiçin ilacın anne için önemi değerlendirilerek, emzirmenin kesilmesiveya ilacın durdurulması konusunda bir karar alınmalıdır.

Yan Etkileri: Miyelosüpresyon, lö-kopeni,trombositopeni, bulantı, kusma, anoreksi, stomatit, alopesi, üşüme,ateş, taşikardi, dispne, hipotansiyon, periferik nö-ropati, uykuhali, yorgunluk, karaciğer toksisitesi, ağızda kö-tü tat, ateş, dö-küntü,pigmentasyon, pruritus, karın ağrısı, konstipasyon, disfaji, geçicikortikal körlük ve dermatit gibi reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metotreksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebildiği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi: OlağanEtoposidedozu, testiküler kanserde her 3-4 haftada birhaftanın birbirini izleyen 5 günü, günde 50-100 mg/m2ya dahaftanın 1, 3 ve 5. günlerinde 100 mg/m2’dir ve tedavi edilecekhastalığa uygun diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Küçükhücreli akciğer kanserindeEtoposideenjeksiyonunun onaylanmış diğer kemoterapö-tikilaçlarla kombinasyon halindeki dozu 4 gün için 35 mg/m2/günile 5 gün için 50 mg/m2/gün arasındadır. Dozaj hesaplanırken,kombine edilen diğer ilaçların miyelosupresif etkisi, daha önceyapılmış X-ışını tedavisinin ya da kemik iliği rezervini riske sokankemoterapinin etkileri dikkate alınmalıdır.Etoposide’e kaza ile temas edilmesi sonucuderi reaksiyonları gö-rülebilmektedir. Bu nedenle uygulamadaeldiven kullanılması önerilir. EğerEtoposidesolüsyonu deri ve mukozalaradeğerse su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.