Etoposide

Etoposide

Etoposide nedir ne için kullanılır, Etoposide nasıl kullanılır, Etoposide ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Etoposid

Ambalaj:

 100 mg/5 mL x 1 Flakon.

Endikasyon:

 Refrakter Testis Tümörleri: Daha önce uygun cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanmış dirençli (refrakter)testis tümörlerinde diğer kemoterapi ajanlarıyla kombine tedavide kullanılır.Küçük Hücreli Anaplastik Akciğer Tümörleri: Diğer kemoterapi ajanlarıyla kombine kullanılır (İlk bulgular etoposidin diğer hücre tipleri ile gelişmiş akciğer kanserlerinde de etkili olabileceğini göstermiştir). Hodgkin hastalığı, malign (hodgkin dışı) lenfomalar(özellikle histiositik tip) ve akut nonlenfositik lösemi.

Kontrendikasyon:

 Etoposide karşı daha önce aşırı duyarlılığı saptananlar ve şiddetli karaciğer disfonksiyonlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Etoposid, kanser kemoterapötik ajanların kullanımında deneyimli bir doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.Enfeksiyon veya kanamayla sonuçlanabilen ciddi miyelosupresyon olabilir. Üşüme, ateş, taşikardi, bronkospazm,dispne ve hipotansiyonla ortaya çıkabilecek olası bir anafilaktik reaksiyona karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gebelerde kullanıldığında fetal hasar yapabilir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Etoposide dolayı anne sütü emen bebeklerde ciddi yan etkiler olabileceği için ilacın anne için önemi değerlendirilerek, emzirmenin kesilmesi veya ilacın durdurulması konusunda bir karar alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Miyelosupresyon, lökopeni,trombositopeni, bulantı, kusma, anoreksi, stomatit, alopesi, üşüme,ateş, taşikardi, dispne, hipertansiyon, periferik nöropati, uyku hali, yorgunluk, karaciğer toksisitesi, ağızda kötü tat, ateş, döküntü,pigmentasyon, pruritus, karın ağrısı, konstipasyon, disfaji, geçici kortikal körlük ve dermatit gibi reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metotreksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ile etoposid kullanan hastalarda seyrek olarak prelösemik fazla veya bu farz olmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebileceği bildirilmiştir. Etoposid Tedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıya vereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi:

 Olağan Etoposid dozu, testiküler kanserde her 3-4 haftada birhaftanın birbirini izleyen 5 günü, günde 50-100 mg/m2ya da haftanın 1, 3 ve 5. günlerinde 100 mg/m2’dir ve tedavi edilecek hastalığa uygun diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Küçük Hücreli akciğer kanserinde toposideenjeksiyonunun onaylanmış diğer kemoterapi-tikilaçlarla kombinasyon halindeki dozu 4 gün için 35 mg/m2/gününe 5 gün için 50 mg/m2/gün arasındadır. Dozaj hesaplanırken,kombine edilen diğer ilaçların miyelosupresif etkisi, daha önce yapılmış X-ışını tedavisinin ya da kemik iliği rezervini riske sokan kemoterapinin etkileri dikkate alınmalıdır.Etoposide’e kaza ile temas edilmesi sonucu deri reaksiyonları görülebilmektedir. Bu nedenle uygulama eldiven kullanılması önerilir. Eğer Etoposide solüsyonu deri ve mukozalar değerse su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...