Etol Fort

Etol Fort

Film Tablet

Nobel

etodolak

Ambalaj: 400 mgx28 film tablet.

Endikasyon: Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve semptomların giderilmesindeendikedir: Romatoid artrit, osteoartrit, kas ve iskelete ait ağrılar,diş ameliyatları, genel ve ortopedik ameliyatlardan sonraki ağrılar,epizyotomiden sonraki ağrılar, omuz ağrısı, tendinitis, bursitis,akut gut artriti, lumbago ve radikülalji.

Kontra Endikasyon: Daha önceetodolaka karşı hipersensitivite göstermiş hastalarda kullanılmamalıdır.Olası çapraz reaksiyonlardan kaçınmak için asetilsalisilik asitveya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi sırasındaastım, rinit veya ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösteren hastalardave aktif peptik ülser hikayesi olan hastalarda, daha önce başka birnonsteroidal antienflamatuvar ilaçla tedavide gastrointestinalkanama geçirmiş hastalarda ve antikoagülanla tedavi olanlardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuvarilaçla tedavi olan hastalarda ülserleşme ve kanamaya karşı tedbirliolunmalıdır ve hastalar gastrointestinal toksisite semptomlarınave belirtilerine karşı uyarılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğuveya anormal karaciğer testi oluşmasının semptom ve/veya belirtileriolan hastalar, etodolakla tedavi sırasında daha ciddi karaciğerreaksiyon gelişimi için incelenmelidir. Sıvı retansiyonu, hipertansiyonveya kalp yetmezliği olan hastalarda tedbirli uygulanmalıdır.Çocuklarda etkili ve güvenilirolduğu belirlenmediğinden kullanılmamalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde yeterli ve kontrollü çalışmalar yapılmadığındanriskyarar dengesi gö-z ö-nünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı,diyare, epigastrik ağrı, mide yanması, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı,midebağırsak krampları, şişkinlik, kabızlık, kusma, dispepsi, başağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, uykusuzluk, sinirlilik/iç sıkıntısı,deride ufak lekelerle gö-rülen dermatit veya prurit, yorgunluk, halsizlik/keyifsizlik,sık idrara çıkma, sıvı retansiyonu, kulak çınlaması, bulanık görmegibi yan etkiler günlük 1 g’yi bulan dozlarda nadiren gö-rülebilirler.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilik asitle birliktekullanılması yan etkilerin olası artışı nedeniyle önerilmez. Etodolakkalp, böbrek ve karaciğer yetmezliği olup, diüretik kullanan hastalardatedbirle kullanılmalıdır. Etodolak, renal prostaglandinler üzerineetkiyle digoksin, lityum ve metotreksatın toksisitenin artmasınaneden olur. Siklosporinle ilgili nefrotoksisite de artabilir. Fenilbutazonile birlikte kullanılması önerilmez.

Doz Önerisi: Önerilen doz günde 400-1200 mg arasındadır. Maksimumgünlük doz 1200 mg’yi aşmamalıdır.Etolsabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanılır.Akut ağrılı hallerde doz aralıkları sıklaştırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.