Fasturtec

Fasturtec

Flakon

SanofiAventis

Rasburikaz

Ambalaj: 1.5 mgx3 flakon ve 3x1 mLsolvan içeren ampul

: 7.5 mgx1 flakon ve 5 mL solvaniçeren 1 ampul.

Endikasyon: Kemoterapibaşlangıcında, yüksek tümör yükü olan hematolojik maligniteli hastalar ilehızlı tümör lizisi veya küçülmesi riski taşıyan hastalarda, akut böbrekyetmezliğinden korunmak amacı ile akut hiperüriseminin tedavisi veprofilaksisinde.

Kontra Endikasyon: Ürikazlara karşı aşırı duyarlılık, glikoz 6 fosfatdehidrogenaz eksikliği ve hemolitik anemiye neden olan diğer hücresel metabolikhastalıklarda kontrendikedir. Hidrojen peroksit, ürik asidin allantoinedönüşümünün bir yan ürünüdür. Hidrojen peroksidin neden olabileceği hemolitikanemilerin önlenmesi amacıyla,Fasturtecbu hastalıkların bulunduğu kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hastaların alerjik tipteistenmeyen etkileri, özellikle anafilaksi dahil ciddi aşırı duyarlıkreaksiyonlarının başlangıcı açısından, yakın takibe alınması gerekir. Böyle birdurumda, tedaviye hemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.Methemoglobinemi gelişen hastalarda uygulamaya hemen ve süresiz olarak sonverilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Hemoliz gelişmesi durumunda, tedaviyehemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Gebeliksırasında veya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: İlaca bağlı en önemli advers olaylar, başlıca döküntüolmak üzere alerjik reaksiyonlardır. Bronkospazm olguları ve anaflaksi dahilciddi aşırı duyarlık reaksiyonlarına da neden olduğu düşünülmektedir. Nadirenhemoliz ve methemoglobinemi gibi hematolojik bozukluklara neden olmuştur.Rasburikaz aracılığıyla ürik asidin allantoine enzimatik dönüşümü sırasındahidrojen peroksit açığa çıkmaktadır. G6PD eksikliği olan hastalar gibi riskaltındaki hasta grubunda hemolitik anemi veya methemoglobinemi gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Olası ilaç geçimsizliklerini önlemek amacıyla, rasburikazenfüzyonu, kemoterapötik ajanların uygulanması amacıyla kullanılandan farklıbir enfüzyon setinden verilmelidir. Farklı bir enfüzyon seti kullanılmasımümkün değilse, kemoterapötik ajanlar ve rasburikaz uygulamaları arasında,enfüzyon seti % 0.9’luk NaCl solüsyonuyla yıkanmalıdır. Geçimsizlik olasılığınedeniyle, seyreltme için dekstroz çözeltisi kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Hematolojik malignitelerin kemoterapisi konusunda eğitimalmış bir hekimin gözetimi altında uygulanmalıdır. Yalnızca kemoterapininbaşlangıcı sırasında veya kemoterapi başlangıcından hemen önce uygulanmalıdır.Önerilen doz 0.20 mg/kg/gün’dür.Fasturtec, 50 mL %0.9’luk sodyum klorürsolüsyonu içinde, günde bir kez, 30 dakikalık intravenöz enfüzyon şeklindeuygulanmalıdır. Tedavi süresi 5 ile 7 gün arasında değişir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.