Favirab

Favirab

Flakon

SanofiPasteur

At kaynaklı kuduzimmünglobülininin F(ab')2 fragmanları 200- 400 IU/mL

Ambalaj: 5 mLx1 flakon.

Endikasyon: Özellikle ciddi temaslarda(örn. durumu incelenemeyen veya kuduz virüsü ile enfekte olduğu bilinen ya daşüphelenilen evcil ya da vahşi hayvanın yol açtığı yüz, baş, boyun ve ellerdeçoklu ciddi ısırıklar) veya küçük çocukların ısırılmalarında olmak üzere kuduzvirüsü ile temas ettiğinden şüphelenilen bireylerin seroprofilaksisinde(antikor enjeksiyonu ile koruma) endikedir. Kuduz aşılamasıyla birlikte, ayrıolarak uygulanmalıdır.

Kontra Endikasyon: At kaynaklı proteinlere karşı allerji öyküsü bilinenbireylerde kullanılmamalıdır. Ancak, kuduzun ölümcül riski nedeniyle her türlüolası kontrendikasyon göz ardı edilebilir.

Uyarılar: Favirabsadece kuduz kontrol merkezlerinde, tıbbi gözetim altındauygulanmalıdır. İnsan deneylerinde ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliğikanıtlanmamıştır. Kuduzun ölümcül riski dikkate alındığında, maruziyetinardından uygulanacak profilaktik kuduz tedavisi için gebelik birkontrendikasyon oluşturmaz. Ancak seçim imkanı olduğu takdirde, insankaynaklı kuduz immünglobülini tercih edilir.

Yan Etkileri: Ani veyagecikmiş tip allerjik reaksiyonlar görülebilir. Ani reaksiyonlar,hipotansiyon, dispne ve ürtiker ile gö-rülen anafilaktik reaksiyonlardır.Nadiren Quincke ödemi veya anafilaktik şok gibi çok daha ciddi reaksiyonlarortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Aşı tedavisi başladıktan sonraFavirab'ıntekrarlayan enjeksiyonları, aşı ile garanti edilen koruyucu etkinliğiazaltabilir.Favirabve kuduz aşısının birlikte kullanıldığı tedavilerde, aşıFavirab'dan ayrıolarak kontralateral anatomik bölgeye, farklı bir enjektör kullanılarakuygulanmalıdır. İmmün yanıtı zayıflatacak kortikosteroidlerin kullanımındankaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Favirabtemasın ardından mümkün olan en kısa süre içindeuygulanmalıdır. Önerilen doz, erişkin ve çocuklarda vücut ağırlığına gö-re, 40IU/kg'dir. Ancak, çocuklarda, özellikle çoklu yaralanmalarda yara(lar)ın doğruşekilde infiltre edilmesine yetecek miktarda immünglobülin elde edilmesi içindozun %0.9 NaCl çözeltisinde 2-3 kat seyreltilmesi önerilir. İmmünglobülinaşının sağlayacağı aktif antikor üretimini bir miktar baskılayabileceği içinhiçbir surette önerilen doz aşılmamalıdır.FavirabIMyoldan yavaş enjekte edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.