Fenilefrin

Fenilefrin

Damla

Sanovel

Fenilefrin HCI

Ambalaj: %10x5 mL’lik damlalıklışişe.

Endikasyon: Vazokonstriktördekonjestan ve midriyatik olarak şu endikasyonlarda kullanılır: Üveitlerde posterior sineşi oluşumunu önlemek veya geciktirmekamacıyla, oftalmik cerrahi girişimlerden önce veya postoperatifdö-nemlerde, siklopleji olmaksızın refraksiyonda; fundoskopilerde,diğer teşhis amaçlı girişimlerde midriyatik olarak.

Kontra Endikasyon: Fenilefrin HCl’nin oftalmik Solüsyonları anatomikolarak ön kamara açısının dar olduğu olgularda veya dar açılı glokomolgularında kontrendikedir. Ayrıca fenilefrin düşük doğum ağırlıklıbebeklerde veya ciddi aterosklerotik kardiyovasküler/serebrovaskülerhastalıkları olan olgularda kontrendikedir. Fenilefrin HCl kornealepitelyal bariyerin bozulmuş olduğu intraoküler operatif girişimlerdede uygulanmamalıdır. Fenilefrine aşırı duyarlığı olduğu bilinenolgularda da kontrendikedir.

Uyarılar: Diğer bütün adrenerjik ilaçlar için olduğu gibifenilefrin, MAO inhibitörleri ile birlikte ve/veya MAO inhibitörlerininuygulanmasından sonraki 3 hafta içinde kullanılmamalıdır. Yaşlıolgularda, fenilefrin HCl tedavisinden 1 gün sonra rebound miyoziseneden olabilir. Lakrimal kese her damlatmadan sonra 2-3 dakika süreylebasılı tutularak sistemik emilim en az düzeye indirilmelidir.Kalp hastalığı bilinen yaşlı olgularda uygulama sırasında kan basıncımonitorize edilmelidir. Gebe kadınlara ancak açık bir biçimde gerekliliğisaptanmış olgularda uygulanmalıdır. Süte geçip geçmediği bilinmediğinden,emzirenlerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Düşük doğum ağırlıklı prematüre yenidoğanlarda,bebeklerde ve idiopatik ortostatik hipotansiyonu olan yaşlı olgulardabelirgin kan basıncı artışı bildirilmiştir. Oluşabilecek kardiyovasküleryan etkiler genellikle yaşlı olgularda ortaya çıkmakta ve kan basıncındabelirgin artış, senkop, miyokard enfarktüsü, taşikardi, aritmi vefatal sonuçlanan subaraknoid kanama olarak bildirilmektedir.

Doz Önerisi: Kısa midriyaz istenen durumlarda 1-2 damla damlatılır,5 dakika sonra tekrarlanır ve 20-30 dakika sonra göz muayenesi yapılır.Kataraktoperasyonundan 1.5 saat ve ½ saat önce 2’şer damla damlatılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.