FentanylJanssen

FentanylJanssen

Ampul

JanssenCilag

Fentanil sitrat

Ambalaj: 100 µg/2 mLx50 Ampul

: 500 µg/10 mLx50 Ampul-.

Endikasyon: Genel veyabölgesel anestezide ilave narkotik analjezik olarak; droperidolgibi bir nö-roleptikle birlikte anestezik premedikasyonda, anesteziindüksiyonunda ve genel veya bölgesel anestezinin sürdürülmesindeilave ajan olarak; büyük ameliyat geçirecek olan yüksek risk altındakihastalara oksijen ile birlikte anestezik ajan olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Fentanileve diğer morfinomimetiklere aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Bağımlılık yapabilir. Fentanil,IV anesteziklerin kullanımında ve güçlü opioidlerin solunum sistemietkilerinin önlenmesinde özellikle eğitilmiş kişiler tarafındanuygulanmalıdır.

Yan Etkileri: Sık gö-rülenyan etkiler solunum depresyonu, apne, göğüs kaslarını da etkileyebilenkas rijiditesi, miyoklonik hareketler, bradikardi, (geçici) hipotansiyon,bulantı, kusma ve baş dönmesidir.

İlaç Etkileşimleri: Barbitüratlar,benzodiyazepinler, nö-roleptikler, halojenik gazlar ve diğer nonselektifSSS depresanları (örneğin alkol) narkotiklerin neden olduğu solunumdepresyonunu potansiyelize eder. Fentanil uygulamasından sonradiğer SSS depresanı ilaçların dozu azaltılmalıdır. MAO inhibitörlerininherhangi bir cerrahi veya anestezik uygulamadan 2 hafta önce kesilmesigenellikle önerilmektedir. Bununla beraber, MAO inhibitörleriyletedavisi süren hastalarda, cerrahi veya anestezik girişim sırasındafentanil uygulamasının herhangi bir soruna yol açmadığı bek çok olgubildirilmiştir.

Doz Önerisi: Hastane ortamında ve uzman kişilerce kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.