Flagyl

Flagyl

Oral Süspansiyon

Eczacıbaşı

Metronidazol

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Flagyl

Tablet

Metronidazol

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: NidazolFilm Tablet: 500 mgx20tablet(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Trichomonasvaginalis’e bağlı üretrit ve vajinit,giardiyazis ve anaerob bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde;anaerob bakteri enfeksiyonu olasılığını önlemek için, yüksek risktaşıyan (vücudun savunma direnci düşük ya da baskıda bulunan, uzunsüreli reanimasyonda tutulmuş, mükerrer ameliyat geçirmiş, değişikantibiyotik tedavileri görmüş) hastalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: İmidazoltürevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süreli kullanımında oral, vajinal veya intestinalkandidiyaz oluşabilir. İleri karaciğer yetmezliği olan hastalardauygulanan doz azaltılmalıdır. Disülfiram tipi bir reaksiyona yolaçmamak için metronidazol tedavisi sırasında hastalara kesinliklealkollü içki almamaları söylenmelidir.Gebelerde ve emziren kadınlardakesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,midebağırsak kanalının irritasyonuna bağlı bulantı, kusma, iştahsızlık,ishal ve ağızda metalik tat hissi gö-rülebilir. Daha az olarak başdönmesi, dö-küntü ve idrar renginin koyulaşması gö-rülebilir. Stomatit,kandidiyaz, geriye dö-nüşümlü lö-kopeni ve duyusal periferik nö-ropatigibi daha ciddi yan etkiler oldukça ender ve daha çok uzun süreli veyüksek dozlarda kullanım durumunda gö-rülür.

İlaç Etkileşimleri: Metronidazoltedavisi sırasında varfarin tedavisinin klinik etkinliği artabilir.Ayrıca birlikte uygulanan diğer kumarin türevi antikoagülanilaç dozlarında da dikkat gerekir. Birlikte alkollü içki alınmasıdurumunda karın ağrısı, kusma, yüzde kızarma ve baş ağrısı gibiyan etkiler oluşabilir.

Doz Önerisi: Giardiazis tedavisinde erişkinler için günlük0.75-1 g, 2-5 yaş arası çocuklarda 250 mg, 5-10 gün süreyle uygulanır.Trichomonasvaginalis’ebağlı üretrit ve vajinit tedavisinde 2x250 mg’lik günlük doz 7-10 günsüreyle uygulanır. Anaerob mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarıntedavisinde erişkinlerde 3x500 mg ve çocuklarda 30-40 mg/kg, günlükdozlar 7-10 gün süreyle uygulanır. Postoperatif anaerob profilaksisindeerişkinler için operasyondan 12 saat önce 500 mg ve operasyondan sonra3 gün boyunca 2x500 mg ve çocuklarda aynı şekilde 20x30 mg/kg uygluanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.