Florak

Florak

Kapsül

Deva

fluoksetin HCI

Ambalaj: 20 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: DepreksKapsül: 20 mgx16 kapsül(TriPharma);DepsetKapsül: 20 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);FulsacKapsül: 20 mgx16 kapsül(Biofarma);LoksetinKapsül: 20 mgx16 kapsül(Nobel);ProzacKapsül: 20 mgx16 kapsül(Lilly);SeronilKapsül: 20 mgx16 kapsül(Drogsan).

Endikasyon: Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesifkompulsifhastalık tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi dö-küntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk gö-rülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitö-rünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir.Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelereverilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrı-sı,sinirlilik, uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması,yor-gunluk, libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomaniya da mani de gö-rülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nö-roleptikhabis sendrombenzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deridö-küntüsü ve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir.Genellikle reversibl karakter taşıyan saç dö-külmesibildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazm gecikmesiya da inhibisyonu) bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkul-lanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Erişkinlere başlangıçta günde 1 kez sabahları1 Kapsül verilmesi ve bu dozun sabahları uygulanması önerilir. 4-5hafta sonra bir iyiye gidiş saptanamazsa doz artırılabilir. 20mg’den yüksek dozlar ikiye bö-lünerek sabah ve öğlen iki eşit kısım halindeverilir. Günlük maksimum doz 80 mg’yi geçmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.