Florak

Florak

Florak nedir ne için kullanılır, Florak nasıl kullanılır, Florak ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

fluoksetin HCL

Ambalaj:

 20 mgx16 kapsül.

Endikasyon:

 Depresyon Ve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nervoza ve obsesif kompulsif hastalık tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Fluoksetine Karşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyen deri döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkiler nedeniyle tedaviyi yarıda kesilmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımına son verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlandığı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir.Daha güvenli başka bir seçenek varsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelere verilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı,sinirlilik, uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması,yorgunluk, libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani Ya da mani de görülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habis sendrom benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsü ve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoid reaksiyonlar dan söz edilmiştir.Genellikle reversibl karakter taşıyan saç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazm gecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Lityum Fluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresan gibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlara en düşük dozda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan en düşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetin kullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal semptomlar bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Erişkinlere başlangıçta günde 1 kez sabahları 1 Kapsül verilmesi ve bu dozun sabahları uygulanması önerilir. 4-5 hafta sonra bir iyiye gidiş saptanmazsa doz artırılabilir. 20 mg’den yüksek dozlar ikiye bölünerek sabah ve öğlen iki eşit kısım halinde verilir. Günlük maksimum doz 80 mg’yi geçmemelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...