Fluorouracil Biosyn

Fluorouracil Biosyn

Fluorouracil Biosyn nedir ne için kullanılır, Fluorouracil Biosyn nasıl kullanılır, Fluorouracil Biosyn ilacının yan etkileri ?

Enjektabl Solüsyon

florourasil

Ambalaj:

  • 250 mg/5 mLx10 Ampul
  • 500 mg/10 mL x 1 Ampul
  • 1 g/20 mLx1 ampul.

Endikasyon:

 Özelliklerektum, kolon ve gö-ğüste malign tümörler olmak üzere mide, pankreas,karaciğer (primer tümörler), rahim (özellikle serviks), yumurtalıkve mesanedeki malign tümörlerin palyatif tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Beslenme Durumu iyi olmayan, kemik iliği depresyonu ve ciddi enfeksiyonu olan hastalarda kontrendikedir. Florourasile karşı duyarlı olduğubilinenlerde kontrendikedir.

Fluorouracil Biosyn Uyarılar:

 Tedavi, aşağıdaki belirtilerveya semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, hemen durdurulmalıdır.Stomatit, mukozit, ciddi diyare ve kusma, gastrointestinal ülserler ve kanama, lökosit sayısının 3000/ml’nin, trombosit sayısının 8000 mL’nin altında olması;ataksi, titreme dahil merkezi ve periferik sinir sistemi toksisitesi;kardiyak toksisitesi.Gebelik süresince tamamen kontrendikedir.Florourasilin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, fluorouracil tedavisi uygulanan kadınlar emzirmemelidir.

Fluorouracil Biosyn Yan Etkileri:

 Anoreksi,mide bulantısı, stomatit, mukozit, kusma, diyare, kanama, alopesi,cilt döküntüsü, dermatit, ayak ve ayak tabanında eritem, hiperpigmentasyon,fotosensitivite, ürtiker, ataksi, dizartri, nistagmus, uyum bozukluğu,konfüzyon, öfori, optik nevrit, nötropeni ile birlikte lökopeni,trombositopeni, anemi, hemolitik anemi, agranülositoz, pansitopeni,lakrimal kanal stenozunun ilk belirtisi olarak gözyaşı salgısının artması, bronkospazm, anafilaktik şok görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Florourasil ve diğer antikanser ajanların (örn.interferon 2a, siklofosfamid,vinkristin, metotreksat, cisplatin, adriamisin) veya lö-koverininbirlikte uygulanmasıyla etkinliğinin kuvvetlenmesi ve/veya toksisite gibi ilaç etkileşimlerinin görüldüğü bildirilmiştir. Florourasil İle mitomisin uzun süre birlikte kullanımı sonucunda hemolitik üremikbir sendromun ortaya çıktığı bildirilmiştir.

Fluorouracil Biosyn Doz Önerisi:

 Doz hastanın gereksinimine göre ayarlanır.Düşük Doz Uygulama: Düşük doz kemoterapide, vücut ağırlığı kg başına 2 mg günlük doz geçilmemelidir.Yüksek Doz Antineoplastik Tedavisi: Dozaj,hastanın genel durumu ve hemogramı göz önüne alınarak karşılık gelen rejimlere dayanır. Başlangıç tedavisinde standart olarak vücut yüzeyi m2 başına 400-600 mg kadar uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...