Fluorouracil Biosyn

Fluorouracil Biosyn

Enjektabl Solüsyon

Orna

florourasil

Ambalaj: 250 mg/5 mLx10 Ampul

: : 500 mg/10 mLx1 Ampul

: : 1 g/20 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:

5-Fluorouracil Ebewe Flakon: 500 mg/10 mLx1 Flakon, 1 g/20 mLx1flakon(Liba);5-FuInj.Flakon: 250 mg/5 mLx10 Flakon(Koçsel).

Endikasyon: Özelliklerektum, kolon ve gö-ğüste malign tümörler olmak üzere mide, pankreas,karaciğer (primer tümörler), rahim (özellikle serviks), yumurtalıkve mesanedeki malign tümörlerin palyatif tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Beslenmedurumu iyi olmayan, kemik iliği depresyonu ve ciddi enfeksiyonuolan hastalarda kontrendikedir. Florourasile karşı duyarlı olduğubilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tedavi, aşağıdaki belirtilerveya semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, hemen durdurulmalıdır.Stomatit, mukosit, ciddi diyare veya kusma, gastrointestinal ülserlerveya kanama, lö-kosit sayısının 3000/ml’nin, trombosit sayısının 8000 mL’nin altında olması;ataksi, titreme dahil merkezi ve periferal sinir sistemi toksisitesi;kardiyak toksisitesi.Gebelik süresince tamamen kontrendikedir.Florourasilin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, florourasiltedavisi uygulanan kadınlar emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Anoreksi,mide bulantısı, stomatit, mukosit, kusma, diyare, kanama, alopesi,cilt dö-küntüsü, dermatit, ayak ve ayak tabanında eritem, hiperpigmentasyon,fotosensitivite, ürtiker, ataksi, disartri, nistagmus, uyum bozukluğu,konfüzyon, öfori, optik nevrit, nötropeniyle birlikte lö-kopeni,trombositopeni, anemi, hemolitik anemi, agranülositoz, pansitopeni,lakrimal kanal stenozunun ilk belirtisi olarak gözyaşı salgısınınartması, bronkospazm, anafilaktik şok görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Florourasil ve diğer antikanser ajanların (örn.interferona2a, siklofosfamid,vinkristin, metotreksat, cisplatin, adriamisin) veya lö-koverininbirlikte uygulanmasıyla etkinliğinin kuvvetlenmesi ve/veya toksisitegibi ilaç etkileşimlerinin gö-rüldüğü bildirilmiştir. Florourasilile mitomisinin uzun süre birlikte kullanımı sonucunda hemolitiküremikbir sendromun ortaya çıktığı bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Doz hastanın gereksinimine gö-re ayarlanır.Düşük Doz Uygulama: Düşük doz kemoterapide, vücutağırlığı kg başına 2 mg günlük doz geçilmemelidir.Yüksek Doz AntineoplastikTedavisi: Dozaj,hastanın genel durumu ve hemogramı göz önüne alınarak karşılık gelenrejimlere dayanır. Başlangıç tedavisinde standart olarak vücut yüzeyim2başına 400-600 mg kadar uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.