Foradil

Foradil

Foradil nedir ne için kullanılır, Foradil nasıl kullanılır, Foradil ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnhalasyon Aerosolü

Formoterol fumarat

Ambalaj:

 12 µg/doz 50 ve 100 ölçülü dozluk ambalaj.

Endikasyon:

 Bronşiyal astım gibi reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava ve egzersizin neden olduğu bronkospazmın profilaksisi ile kronik bronşit ve amfizem dahil,reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Formoterol Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 İskemik kalp hastalığı, kardiyak aritmiler, özellikle üçüncü derece AV blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon,idyopatik subvalvüler aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati,tirotoksikoz, QT intervalinde bilinen veya şüphelenilen uzamadurumlarının varlığında formoterol kullanan hastalarda özellikle doz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetim gereklidir.Diyabetik hastalarda formoterol tedavisi başlatıldığında ek kan glukoz kontrolleri önerilir. Daha güvenilir bir alternatif olduğunda gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır. Formoterol kullanan anneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri:

 Bazan tremor,ender olarak kas krampları, kas ağrısı, palpitasyonlar, baş ağrısı;ender olarak taşikardi, ajitasyon, baş dönmesi, anksiyete, sinirlilik,uykusuzluk, bronkospazmda şiddetlenme, orofaringeal irritasyon;çok ender olarak şiddetli hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı,ekzantem gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kinidin,disopiramid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlar QT intervalinin uzaması ve artmış ventriküler aritmiriskiyle ilişkili olabilir.Diğer sempatomimetiklerin birlikte verilmesi,formoterolün istenmeyen etkilerini güçlendirebilir. MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla tedavi edilmekte olan hastalara formoterol dikkatle verilmelidi. Ksantin türevleri, steroidler ve diüretiklerle birlikte tedavi b2-agonistlerin olası hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir.b adrenerjik blokerler formoterol etkisini zayıflayabilirler veya antagonize edebilirler.

Doz Önerisi:

 Erişkinlerde kronik obstrüktif akciğer hastalığının düzenli sürek tedavisi için, günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mg).Reversibl obstrüktif hava yolları hastalığının düzenli sürek tedavisi için,günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mg). Gerekirse sürek tedavisi için gerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için her gün 1-2 kapsül ilave edilebilir. Ciddi astım hastalarında 2 inhaler kapsül (24 mg) gerekli olabilir. 5 yaşındaki ve daha büyük çocuklarda reversibl obstrüktif havayolları hastalığının düzenli sürek tedavisi için, günde iki defa 1 inhaler kapsül (12 mg). Gerekirse sürek tedavisi için gerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için her gün 1-2 kapsül ilave edilebilir.Kapsüller bilister ambalajından kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...