Forane

Forane

Likit

Abbott

İ-zofluran

Ambalaj: 100 mL’lik cam şişe.

Endikasyon: İnhalasyonanestezisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: İzofluranveya diğer halojenli anesteziklere karşı bilinen duyarlığı olanlardakontrendikedir. Ayrıca, malign hipertermiye karşı bilinen veyakuşkulanılan genetik duyarlığı olanlarda da kontrendikedir.

Uyarılar: -İzofluran bütün anestezi ekipmanlarıtamamlanmış ameliyathalenelerde anestezi uzmanları tarafındankullanılmalıdır. Uygulanan anestezik ajan hangisi olursa olsun,koroner arter hastalarında miyokardiyal iskeminin önlenmesiiçin, normal hemodinaminin sürdürülmesi çok önemlidir. Diğer halojenlianesteziklerde olduğu gibi, izofluran artmış intrakraniyal basınçlıhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 2 yaşından küçük çocuklardakullanımını oluşturacak yeterli bilgi henüz tamamlanmamıştır.Obstetrik anestezide izofluranın güvenle kullanımı için yeterlibilgi henüz toplanmamıştır. İzofluran anestezisi duyarlı hastalardamalign hipertermi diye bilinen klinik sendromun başlamasına nedenolabilir.

Yan Etkileri: Arasıraaritmilere raslanmıştır. Cerrahi stres yokluğunda akyuvarlardayükselişler gö-rülmüştür. İzofluran anestezisi sırasında ve sonrasıajanın biyodegradasyonuna bağlı olarak, serum inorganik florür düzeylerindeminimum düzeyde yükselişler gö-rülmüştür. Hipotansiyon ve solunumdepresyonu gözlenmiştir. Uyanış sırasındaki istenmeyen reaksiyonlarıtitreme, bulantı, kusmadır.Çok nadirolarak fatal hepatik nekrozlara yol açabilir.

Doz Önerisi: Özel olarak izofluran için kalibre edilmiş vaporizatörlerkullanılmalıdır. İzofluran ile indüksiyonun ‰5’lik bir konsantrasyonile başlatılması önerilir. %1.5-3’lük konsantrasyonlar genellikle7-10 dakikada cerrahi anesteziyi oluştururlar. Cerrahi anestezidüzeyleri oksijen/azot protoksid karışımındaki %1.0-2.5’luk izoflurankonsantrasyonlarıyla sürdürülür.Sadece oksijen ile beraber verildiğinde%0.5-%1’lik ilave izofluran dozları gerekebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.