Fosamax

Fosamax

Tablet

MSD

Alendronat sodyum

Ambalaj: 10 mgx28 tablet

: : 70 mgx4 tablet.

Eşdeğeri: AndanteTablet: 10 mgx28 tablet(Sanovel);Osalen Tablet: 10 mgx28 tablet; 70mgx4 tablet (Eczacıbaşı);Osteomax Tablet: 10 mgx28 tablet(Abdi İbrahim);VegabonTablet: 70 mgx4 tablet(Koçak).

Endikasyon: Osteoporozlukadınlarda kalça, el bileği ve vertebra kırıklarının (vertebral kompresyonkırıkları dahil) önlenmesi için osteoporoz tedavisinde ve kırıkların önlenmesiiçin erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Özofagus darlığı veya akalazya gibi özofagealboşalmayı geciktiren özofagus anomalileri; en az 30 dakika ayaktaveya dik pozisyonda duramamak; etkin maddeye -aşırı duyarlık ve hipokalsemidurumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Alendronat üst gastrointestinal mukozada lokaliritasyona neden olabilir. Alendronat ile tedavi edilen hastalarda, özofajit,özofagus ülserleri ve özofagus erozyonları ve bunları nadiren izleyen özofagusdarlığı gibi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bazı olgular ciddi seyretmişve hastanın hastaneye kaldırılması gerekmiştir. Dolayısıyla, hekimler olasıbir özofageal reaksiyonu düşündürebilecek semptom ve bulgular açısındandikkatli olmalıdır ve hastalara disfaji, odinofaji ve retrosternal ağrı yeniya da kötüleşen mide yanması halinde ilacı kesip doktora başvurmalarıöğütlenmelidir. Gebelerde ve emziren annelerde çalışılmamıştır ve onlaraverilmemelidir.

Yan Etkileri: Abdominal ağrı, dispepsi, özofageal ülser, disfaji veabdominal gerginlik görülmüştür.Nadiren dö-küntü ve eritem meydana gelmiştir. Buna ekolarak bildirilen istenmeyen olaylar: Kas iskelet ağrısı (kemik, kas ya da eklem),kabızlık, diyare, gaz, başağrısı, bulantı, kusma, kas krampları, gastrit,gastrik ülser, duodenum ülseri asit regürjitasyonu, orofarengeal ülserasyon,ösofageal striktür, nadiren deri döküntüsü, uveit, ürtiker ve anjiyoödemiiçeren aşırıduyarlık reaksiyonları.

İlaç Etkileşimleri: Birlikte alındığında, kalsiyumsuplemanları, antasitler ve diğer oral ilaçlar alendronatın emiliminietkileyebilir.Fosamax’tan sonra başka ilaç almadan önce, en az yarım saatbeklenmelidir.

Doz Önerisi: Fosamax, günün ilk yiyecek ve içeceğinden ve ilacından en azyarım saat önce sadece suyla alınmalıdır. Diğer içecekler (maden suyu dahil),yemek ve bazı ilaçlarFosamax'ın emilimini azaltır. Mideye geçişi kolaylaştırmak vepotansiyel özofagus iritasyonunu azaltmak için,Fosamax, sabah yataktan kalkınca bir bardakdolusu suyla alınmalı ve en az 30 dakika ve günün ilk yemeğinden önceuzanmamalıdır.Fosamaxgece yatarken veya yataktan kalkmadan alınmamalıdır.Bu talimatlara uyulmazsa özofageal istenmeyen etki riski artabilir. Besinlealımı yetersizse, hastalar kalsiyum ve D vitamini almalıdır.Postmenopozal kadınlardakiosteoporozun tedavisi: Önerilen doz, haftada bir kez 70 mg ya da günde bir kez10 mg'lik bir tablettir.Erkeklerde osteoporoz tedavisi: Önerilen doz, haftada bir kez 70mg'lık bir tablet ya da günde bir kez 10 mg'lık bir tablettir. OsteoporozçalışmalarındaFosamaxgünün ilk yiyecek ya da içeceğinden en az otuz dakikaönce alındığında etkin olmuştur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.