Forsteo Kullanıma Hazır Enjeksiyon Kalemi

Forsteo Kullanıma Hazır Enjeksiyon Kalemi

Lilly

Teriparatid

Ambalaj: 750mg teriparatid içerir ve her kalemde toplam 28 günlük dozbulunur.

Endikasyon: Osteoporozu olan ve kırık meydana gelme riskinin yüksekolduğu saptanan postmenopozal kadınların tedavisinde ve primer (idiyopatik)veya hipogonadal osteoporozu bulunan ve kırık riski yüksek olan erkeklerde,kemik kütlesini artırmak amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Teriparatide karşı aşırı duyarlığı olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek osteosarkoma riski olan hastalara (kemiğin Pagethastalığı veya alkalen fosfataz düzeylerinde açıklanamayan yükselişler olanhastalar, kapanmamış epifizli ya da daha önce iskelete yönelik radyoterapigörmüş hastalar dahil) reçete edilmemelidir. Kemik metastazları olan veyaiskelete ait habis hastalık anamnezi veren hastalarda kullanılmamalıdır.Osteoporoz dışındaki daha başka bir metabolik kemik hastalığı olan vakalardakullanılmamalıdır. Önceden hiperkalsemisi olan hastalarda mevcuthiperkalseminin daha da şiddetlenme riski nedeniyle kullanılmamalıdır.Semptomatik ortostatik hipotansiyon atakları görülebilir. Geçici ortostatikhipotansiyon geliştiğinde; ilk birkaç doza eşlik etmiş, hastanın yatırılmasıyladüzelmiş ve tedaviye devam edilmesine engel olmamıştır.Forsteoserumkalsiyum düzeylerini geçici olarak yükselttiği için dijital tedavisi görenhastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Erkeklerde ve postmenopozalkadınlarda yapılan ve plasebo kontrollü 2 adet Faz 3 çalışmasında adversolaylar nedeniyle tedaviye devam edemeyen hastaların oranları, plasebo grubunda%5.6,Forsteogrubunda %7.1 olmuştur. Sersemlik ve bacak krampları,Forsteotedavisi sırasında daha fazla görüldüğü bildirilen advers olaylardır. Bu Faz 3çalışmaları sırasında,Forsteokullanan hastaların en az %2’sinde veplasebo kullananlara kıyasla daha fazla bildirilen advers olaylar, sebep/sonuçilişkisine bakılmaksızın, şunlardır: Ağrı, baş ağrısı, asteni, boyun ağrısı,hipertansiyon, angina pectoris, senkop, bulantı, kabızlık, diyare, dispepsi,kusma, gastrointestinal bozukluk, diş sorunları, eklem ağrıları, bacaklardakramp, sersemlik, depresyon, uykusuzluk, baş dönmesi, rinit, öksürükte artış,farenjit, dispne, pnömoni, deri döküntüsü, terleme.mg’dir.Forsteobaşlangıçta,ortostatik hipotansiyon geliştiği takdirde hastanın oturabileceği veyauzanabileceği koşullarda uygulanmalıdır. 2 yıldan daha uzun süreli kullanımdakigüvenilirliği ve etkinliği değerlendirilmediğinden bu ilacın, 2 yıldan dahauzun süre kullanılması önerilmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.