Hepsera

Hepsera

Hepsera nedir ne için kullanılır, Hepsera nasıl kullanılır, Hepsera ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Adefovir dipivoksil

Ambalaj:

 10 mgx30 tablet

Endikasyon:

 Adefovir Dipivoksil, lamivudine dirençli ve mutant HBV enfeksiyonları da dahil olmak üzere, hepatit B viral replikasyonu olan yetişkinlerde kronik hepatit B Tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Adefovirveya adefovir dipivoksile aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalardakontrendikedir.

Uyarılar:

 Risk altında olan hastalar veya böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda serum kreatinin ve serum fosfat düzeylerindeki değişiklikler düzenli olarak izlenmesi tavsiye edilir. İlerlemiş karaciğer hastalığı veya sirozu olan hastalar, tedavinin başlangıcı sırasında yakından izlenmelidir. Genellikle ciddi hepatomegali ve hepatik steatoz ile ilgili,nükleozid analoglarının kullanımı ile bazan ölümcül olan laktik asidoz(hipoksi olmaksızın) olguları, rapor edilmiştir. Bazan ölümcül sonuçlar olan ciddi vakalar, pankreatit, karaciğer yetmezliği/hepatik steatoz, böbrek yetmezliği ve yüksek serum laktat düzeyleri ile ilişkilidir. Gebe kadınlardaadefovir dipivoksilin kullanımı ile ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.Sadece gebelik esnasında yararı, fetusa olan potansiyel risklerden daha fazlaise kullanılmalıdır. Adefovir insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Adefovir dipivoksil alan kadınlar, emzirmeleri konusunda uyarılmalı tırlar.

Yan Etkileri:

 Sık Olarak mide bulantısı, şişkinlik, diyare, dispepsi, abdominal ağrı, baş ağrısı;çok sık olarak halsizlik bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Tübüler Sekresyon yoluyla atılan veya tübüler sekresyonu değiştiren diğer ilaçlarlaberaber adefovir dipivoksilin beraber uygulanması, adefovir veya beraber uygulanan ilacın serum konsantrasyonlarını artırabilir. Adefovirin relatiforal biyoyararlanımı ve farmakokinetiği, gıda ile etkilenmemektedir.

Doz Önerisi:

 Tavsiye edilen doz, günde 1 tablet’tir. Yiyeceklerle Beraber veya ayrı olarak alınabilir. Tavsiye edilenden daha yüksek dozlar uygulanmamalıdır. Hepsera Tablet hızla absorbe edildiğinden, tablet alındıktan sonra 1 saat içinde kusma görülürse o tabletin yerine başka bir tablet alınmamalıdır. Hiçbir doz unutulmamalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...