Hepsera

Hepsera

Tablet

ErKim

Adefovir dipivoksil

Ambalaj: 10 mgx30 tablet

Endikasyon: Adefovirdipivoksil, lamivudine dirençli ve mutant HBV enfeksiyonları da dahil olmaküzere, hepatit B viral replikasyonu olan yetişkinlerde kronik hepatit Btedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Adefovirveya adefovir dipivoksile aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Risk altında olan hastalar veya böbrek fonksiyonbozukluğu bulunan hastalarda serum kreatinin ve serum fosfat düzeylerindekideğişikliklerin düzenli olarak izlenmesi tavsiye edilir. İlerlemiş karaciğerhastalığı veya sirozu olan hastalar, tedavinin başlangıcı sırasında yakındanizlenmelidir. Genellikle ciddi hepatomegali ve hepatik steatozis ile ilgili,nükleozid analoglarının kullanımı ile bazan ölümcül olan laktik asidoz(hipoksemi oluşmaksızın) olguları, rapor edilmiştir. Bazan ölümcül sonuçlarıolan ciddi vakalar, pankreatit, karaciğer yetmezliği/hepatik steatozis, böbrekyetmezliği ve yüksek serum laktat düzeyleri ile ilişkilidir. Gebe kadınlardaadefovir dipivoksilin kullanımı ile ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.Sadece gebelik esnasında yararı, fetusa olan potansiyel risklerden daha fazlaise kullanılmalıdır. Adefovirin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Adefovir dipivoksil alan kadınlar, emzirmemeleri konusunda uyarılmalıdırlar.

Yan Etkileri: Sıkolarak mide bulantısı, şişkinlik, diyare, dispepsi, abdominal ağrı, baş ağrısı;çok sık olarak halsizlik bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Tübülersekresyon yoluyla atılan veya tübüler sekresyonu değiştiren diğer ilaçlarlaberaber adefovir dipivoksilin beraber uygulanması, adefovir veya beraberuygulanan ilacın serum konsantrasyonlarını artırabilir. Adefovirin relatiforal biyoyararlanımı ve farmakokinetiği, gıda ile etkilenmemektedir.

Doz Önerisi: Tavsiye edilen doz, günde 1 tablet’tir. Yiyeceklerleberaber veya ayrı olarak alınabilir. Tavsiye edilenden daha yüksek dozlaruygulanmamalıdır. Hepsera Tablet hızla absorbe edildiğinden, tablet alındıktansonra 1 saat içinde kusma görülürse o tabletin yerine başka bir tabletalınmamalıdır. Hiçbir doz unutulmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.