Histazol

Histazol

Tablet

İ.E.Ulagay

Astemizol

Ambalaj: 10 mgx10 tablet.

Endikasyon: Deri ileilgili allerjilerde, dermatit ve allerjik göz kaşıntılarında,özellikle konjunktivit ve mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik rinit, bö-ceksokmalarından oluşan allerjik durumlarda, ürtiker ve ekzemada,kronik nezlede tedavi edici olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Astemizolekarşı aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. Astemizolün, ketokonazolunTablet veya süs-pansiyon formuyla birlikte kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Ağır karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımısakıncalıdır. Konjenital QT sendromu olan, antiaritmal, terfenadinveya eritromisin gibi QT uzamasına yol açabilecek ilaçlar kullananveya tedavi edilmemiş hipokalemisi olan hastalarda astemizolkullanımı sakıncalı olabilir.Gebelerde kullanılırken ilacın yararları ve nedenolabileceği yan etkiler göz önüne alınmalıdır.Emziren annelerde kullanılırkendikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Uzun sürelikullanımda kilo artışına neden olur. Ender olarak anjiyoödem, bronkospazm,fotosensitivite, kaşıntı, deri dö-küntüleri, anafilaktoid reaksiyonlargibi aşırı duyarlık reaksiyonları gö-rülebilir. Astemizol kullananhastalarda nadiren konvülziyon, selim paresteziler, miyalji/artralji,ödem, ruhsal durum bozuklukları, insomnia, kabus görme, transaminazyükselmeleri ve hepatit olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer azol grubu antimikotiklerve makrolid grubu antibiyotiklerin astemizolle kullanımından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda1 Tablet ve 6-12 yaş arası çocuklarda ½ Tablettir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.