Hivid

Hivid

Hivid nedir ne için kullanılır, Hivid nasıl kullanılır, Hivid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Lak Tablet

Zalsitabin

Ambalaj:

 0.375 mgx100 Tablet

: 0.750 mgx100 Tablet.

Endikasyon:

 Zidovudin Tedavisini tolere edemeyen veya zidovudin tedavisi ile sonuç alınamayan ilerlemiş HIV enfeksiyonlu erişkin hastaların zidovudin tedavisine alternatif olarak zalsitabin monoterapisi endikedir.İlerlemiş HIV enfeksiyonu olan erişkin hastaların tedavisinde, zidovudin kombinasyon halinde zalsitabin tedavisi endikedir.

Kontrendikasyon:

 Duyarlı Kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Hastalara zalsitabin HIV enfeksiyonu iyileştirici bir ajan olmadığı, ilerlemiş HIV enfeksiyonuna bağlı,fırsatçı enfeksiyonlar dahil, hastalıkların gö-rülmeğe devam edebileceğive zalsitabinin bu hastalıkların insidansını ya da frekansını azalttığın gösterilmediği belirtilmelidir.Hastalara, zalsitabin veya diğer antiretroviral ilaçların HIV’in transmisyonunu önlemekiçin uygulanan yöntemlere devam etme gereğini ortadan kaldırmadığı söylenmelidir. Gebe kalabilecek yaşlardaki kadınlar, zalsitabin kullanırken gebelik önleyici yöntemler kullanılmalıdır. Böbrek işlevi çok bozuk olan hastalarda zalsitabin dozu azaltılmalıdır. Önceden Mevcut karaciğer hastalığı olan hastalar veya geçmişlerinde alkol kullanmış olan hastalarda zalsitabin kullanımı hepatik işlev bozukluğunun şiddetlenmesi ne neden olabilir. Bu gibi hastalarda gerekirse doz azaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir. Zalsitabin en önemli klinik toksisitesi periferik nöropatidir. Nö-ropati, narkotik analjezikgerektirecek kadar şiddetli ağrıya neden olabilir ve özellikle zalsitabin tedavisi hemen kesilmediği takdirde potansiyel olarak irreversibl nedir.

Yan Etkileri:

 Zalsitabin En önemli yan etkisi periferik nöropatidir. Sık olarak oral ülser,mide bulantısı, disfaji, anoreksi, diyare, karın ağrısı, kusma,konstipasyon, deride kızarıklık, kaşıntı, terleme, baş ağrısı,baş dönmesi, miyalji, artralji, kilo kaybı, yorgunluk, ateş, rigor,gö-ğüs ağrısı, farenjit gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Zalsitabin Periferik nöropatiye neden olabilecek ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Özellikle kloramfenikol, cisplatin, dapson, disülfiram,etionamid, glutetimid, altın, hidralazin, iyodokinol, izoniazid,metronidazol, nitrofurantoin, fenitoin, ribavirin ve vinkristin beraber kullanımı önerilmez. Zalsitabin didanosine birlikte kullanılması önerilmez. Amfoterisin, fox kamet ve aminoglikozit gibi ilaçlar, zalsitabin renal klirensine müdahale ederek (ve sistemik riski artırarak) periferik nöropati ve zalcitabine bağlı diğer toksisitelerin riskini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Monoterapi: İlerlemiş HIV enfeksiyonu olan erişkin hastalarda Hivid’in önerilen monoterapi oral dozu 8 saatte bir 0.750 mg’dir (toplam günlük doz 2.25 mg). Orta veya şiddetli periferik nöropati işaret ve semptomları geliştiren hastalarda,özellikle bu semptomlar bilateral ise ve 72 saatten fazla sürerse Hivid’e ara verilmelidir. Ancak, periferik nöropatiye bağlı bütün bulgular, “hafif” semptomlar haline geldikten sonra Hiv Tedavisine tekrar başlanmalıdır (%50 dozda, yani her 8 saatte bir 0.375 mg’lik 1 Tablet).Kombinasyon tedavisi: Önerilen kombinasyon tedavisi,her 8 saatte bir 200 mg Retrovir(zidovudin) ile beraber oral 0.750 mg’likEvid dozudur (toplam günlük doz 2.25mgHv dve 600 mg Retrovir).

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...