Holoxan

Holoxan

Flakon

EczacıbaşıBaxter

İfosfamid

Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 13 mL’lik enjeksiyonluksu

: 1 gx1 Flakon ve 25 mL’lik enjeksiyonluk su

: 2 gx1 Flakon ve 50 mL’lik enjeksiyonluk su.

Endikasyon: Bronş karsinomu, over karsinomu, testis tümörleri,yumuşak do-ku sarkomu, meme karsinomu, pankreas karsinomu, hipernefroma,endometris karsinomu ve habis lenfoma gibi ifosfamid tedavisineduyarlı ameliyat edilemeyen malign tümörlerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İfosfamide bilinen aşırı duyarlılık, kemik iliğifonksiyonunda ciddi azalma (özellikle önceden sitotoksik ajanlar veya radyoterapialmış hastalarda), enfeksiyon varlığı, böbrek fonksiyonu bozukluğu ve/veyaüriner akımın engellenmesi, sistit, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar: Diabetus mellitus, kronik hepatik ve renal yetmezlik gibiimmün sistemi zayıflamış hastalar da özel dikkat gerektirir. Ürotoksik etkisinedeniyle, prensip olarak, ifosfamid mesna ile kombine olarakkullanılmalıdır. Gebeliğin ikinci yarısında ancak yaşamsal endikasyon varsakullanılmalıdır. Anneler, ifosfamid ile tedavi edildikleri sürece emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Kemik iliği supresyonu (lökositopeni, trombositopeni veanemi), hemorarjik sistit (makro ve mikrohematüri), hiperaminoasidüri, fosfatüri,asidoz veya proteinüri gibi tübüler renal fonksiyon bozuklukları, kroniktübüler böbrek bozuklukları olan hastalarda raşitizm veya yetişkinlerdeosteomalazi, ensefalopati, takatsizlik, unutkanlık, depresif psikoz, oryantasyonbozukluğu, hareketsiz duramama, konfüzyon, halüsinasyonlar, beyincik ileilgili semptomlar, idrar tutamama ve konvülsiyonlar, bulantı ve kusma, geridönüşlü saç dökülmesi, anoreksi, diyare, konstipasyon, filebit veya pireksi,polinöropati, pnömonit, zayıf görme veya radyasyona reaksiyonda bir artışgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer sitostatikler veya radyasyon ile etkileşimin birsonucu olarak miyelotoksisitesi artabilir. Sisplatin, aminoglikozitler,asiklovir veya amfoterisin B, ifosfamidin nefrotoksik, hematotoksik venörotoksik (SSS) etkilerini artırabilir. İfosfamidin immünosupresif etkisinedeniyle, uygulanan aşılara yetersiz yanıt alınabilir. İfosfamid ile birliktekullanımı varfarinin antikoagülan etkisini arttırabilir. Allopurinol veya hidroklorotiyazidinbirlikte uygulanmasıyla miyelosupresif etki artabilir. Klorpromazin, triiyodotironinveya disülfiram gibi aldehid dehidrojenaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığındaetkisi ve toksisitesi artabilir. İfosfamid kullanımı sülfonilürelerinhipoglisemik etkilerini artırabilir. Yakın zamanda veya birlikte kullanılmalarıhalinde, fenobarbital, fenitoin veya kloral hidrat ifosfamidin daha hızlımetabolize olmasına yol açabilir. Süksametoniumun kas gevşetici etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi: Dozaj, her hasta için bireysel olarak ayarlanmalıdır.Tedavi, sadece onkolojide deneyimli hekimler tarafından uygulanmalıdır.Yetişkinlerde tek ilaçla tedavide, en yaygın uygulama biçimi bölünmüş dozlaradayanmaktadır. Genel olarak,Holoxan5 gün arka arkaya, günde 1.2-2.4 g/m2’lik (60mg/kg’ye kadar) bölünmüş dozlarda intravenöz olarak verilir (bu enfüzyonlarınsüresi, hacme bağlı olarak 30-120 dakika kadardır).Holoxankeza,genellikle 24 saatlik bir uzun süreli enfüzyon halinde olmak üzere, tek biryüksek doz olarak da verilebilir. Bu doz genellikle 5 g/m2(125mg/kg)’dir ve her siklus için 8 g/m2(200 mg/kg)’den fazla olmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.