HumulinM 70/30

HumulinM 70/30

HumulinM 70/30 nasıl kullanılır, HumulinM 70/30 ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

100 IU/ml (%70 NPH insan insülini%30 regüler enjektabl insan insülini)

Ambalaj:

 1 flakon.

Humulin M 70/30

100 IU/ml (%70 NPH insan insülini%30 regüler enjektabl insan insülini)

Ambalaj:

 3 mL’lik 5 kartuş.

Doz Önerisi:

 Hastanın tedavi rejimi, hastanın metabolik ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir.

Endikasyon:

 Hızlı Fakat orta etki süreli insülin olarak, diyet ve/veya oral antidiyabetiklerle kontrol altına alınamayan diabetes mellitus hastalarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Hipoglisemili Hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 İnsülin İV yoldan kullanılmamalıdır.Hastalık, ruhsal bozukluk ya da insülin tedavisi sırasında kullanılanoral kontraseptifler, kortikosteroidler gibi hiperglisemik etkiliajanlar insülin gereksinimini artırabilir. Renal ya da hepatik bozukluğu bulunan ya da insülin tedavisi sırasında MAO inhibitörleri b adrenerjik blokerler gibi hipoglisemik etkili ajan kullananlarda insülin gereksinimi azalabilir. Diyabetik Gebelerin gebelikleri süresince çok iyi kontrol altında olmaları gerekir. İnsülin gereksinimi genellikle gebeliğin ilk 3 ayında azalır, 2. ve 3. trimesterlerde ise artar.

Yan Etkileri:

 Lipodistrofi,insülin direnci ve aşırı duyarlılık gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Adrenokortikoidler,glukokortikoidler, amfetaminler, baklofen, kortikotropin, danazol,dekstrotiroksin, tiyazit diüretikler, epinefrin, estrojenler, oralkontraseptifler, etakrinik asit, furosemid, glukagon, büyüme hormonu,malibdon, fenitoin, tiroid hormonu ve triamteren gibi hiperglisemik aktiviteli ilaçlarla aynı zamanda kullanıldığında insülin gereksinimleri artabilir. Alkol, oral antidiyabetikler, anabolik steroidler, androjenler,disopiramid, guanetidin, MAO inhibitörleri,b adrenerjik blokerler, nonsteroidal antienflamatuar analjezikler ve yüksek doz salisilatlar insülin hipoglisemik etkisini artırabilir. İnsülin, parenteral uygulanan diazoksidin etkisini geri çevirebilir. İnsülinle birlikte karbonik anhidraz inhibitörleri, özellikle asetazolamid kullananlar hipoglisemik yanıt azalabilir.

Doz Önerisi:

 Etkisi uygulamadan 30 dakika sonra ortaya çıkar v1-8 saat içinde en yüksek düzeye erişir. Etki suresi 14-15 saat arasında değişir. Hastanın gereksinimine göre SC veya IM yoldan uygulanır.Günlük dozun 2/3’si sabah, 1/3’ü akşam verilmelidir.Doz her uygulamada 50 IU’yi aşmamalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...