Hycamtin

Hycamtin

Flakon

GSK

Topotekan HCl

Ambalaj: 4 mgx1 ve 5 flakon.

End.: Metastatik over kanserinde ilkbasamak tedavisi veya izleyen kemoterapinin başarısız olduğu hastalıkta;primer kemoterapinin başarısız olduğu küçük hücreli akciğer kanserine duyarlıhastalıkta endikedir.

Kont.E: Topotekana karşı aşırı duyarlılıkgösteren hastalarda kontrendikedir. Gebelere, emziren annelere veya ciddikemik iliği depresyonu olan kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Kanser kemoterapi ajanlarınınkullanımında deneyimli bir doktorun gözetimi altında uygulanmalıdır.Başlangıç nötrofil sayısı 1500 hücre/mm3'-den daha düşük olanhastalara uygulanmamalıdır. Başlıca doz sınırlayan toksisite kemik iliği supresyonudur(özellikle nötropeni). Gebelik sırasında kullanılırsa ya da topotekan iletedavi sırasında hasta gebe kalırsa fetusa zarar verebileceği bildirilmelidir.Topotekan ile tedavi sırasında kadınlar hamile kalmamaları konusundauyarılmalıdır. Tedavisi sırasında emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: Mide bulantısı, kusma, diyare, konstipasyon,karın ağrısı, stomatit, anoreksi, asteni, ateş, ağrı, halsizlik, alopesi,döküntü (pruritus, ürtiker, eritamatöz döküntü, dermatit, bullus eruptom vemakülopapüler dö-küntü), solunum sistemi, dispne, öksürük, baş ağrısı, parestezigörülmüştür. Kullanıma sunulduktan sonra görülen ve yukarıda bildirilmemişolan advers etkiler şunlardır: Ciddi kanama seyrek olarak gö-rülmüştür(trombositopeniye bağlı), ciddi dermatit ve pruritus seyrek olarak görülmüştür.Allerjik belirtiler, anafilaktik reaksiyonlar ve anjiyoödem nadir olarakgörülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: gCSF ile birlikte kullanımınötropeni süresini uzatabilir. Eğer gCSF kullanılacaksa, tedavi programının6. gününe kadar (yani topotekan tedavisinin bitiminden 24 saat sonra)başlanmamalıdır. Topotekan ve sisplatin kombinasyonunu güvenli ve etkili birrejim olarak tanımlayan kesin bir veri bulunmamaktadır.

Doz Önerisi: Hycamtin'in ilk kürünün uygulamasından önce, hastaların başlangıçnötrofil sayısı 1500 hücre/mm3ve trombosit sayısı 100.000 hücre/mm3olmalıdır.Hycamtin'in önerilen dozu, 21 günlük kürün birinci günü başlamaküzere 5 gün süreyle, 30 dakikada intravenöz enfüzyon yolu ile verilen 1.5 mg/m2'dir.İntravenöz Uygulama içinHazırlama: Her bir flakon, 4 mLenjeksiyonluk steril su ile kullanıma hazır hale getirilir. Kullanıma hazırhale getirilen çözeltinin gerekli miktarı, intravenöz %0.9 sodyum klorürenfüzyonu ya da intravenöz %5 dekstroz enfüzyonu içinde uygulamadan önceseyreltilir. Liyofilize formu antibakteriyel koruyucu içermediğinden,hazırlanan çö-zelti hemen kullanılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.