Hycamtin

Hycamtin

Hycamtin nedir ne için kullanılır, Hycamtin nasıl kullanılır, Hycamtin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Topotekan HCl

Ambalaj:

 4 mgx1 ve 5 flakon.

End.:

 Metastatik over kanserinde ilk basamak tedavisi veya izleyen kemoterapinin başarısız olduğu hastalıkta;primer kemoterapinin başarısız olduğu küçük hücreli akciğer kanserine duyarlı hastalıkta endikedir.

Kont.E:

 Topotekana karşı aşırı duyarlılıkgösteren hastalarda kontrendikedir. Gebelere, emziren annelere veya ciddi kemik iliği depresyonu olan kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Kanser kemoterapi ajanlarınınkullanımında deneyimli bir doktorun gözetimi altında uygulanmalıdır.Başlangıç nötrofil sayısı 1500 hücre/mm3'-den daha düşük olan hastalara uygulanmamalıdır. Başlıca doz sınırlayıcı toksisite kemik iliği supresyonu dur(özellikle nötropeni). Gebelik sırasında kullanılırsa ya da topotecan ile tedavi sırasında hasta gebe kalırsa fetusa zarar verebileceği bildirilmelidir.Topotecan ile tedavi sırasında kadınlar hamile kalmamaları konusunda uyarılmalıdır. Tedavisi sırasında emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Mide bulantısı, kusma, diyare, konstipasyon,karın ağrısı, stomatit, anoreksi, asteni, ateş, ağrı, halsizlik, alopesi,döküntü (pruritus, ürtiker, eritematöz döküntü, dermatit, bullus eruption ve makülopapüler döküntü), solunum sistemi, dispne, öksürük, baş ağrısı, parestezi görülmüştür. Kullanıma sunulduktan sonra görülen ve yukarıda bildirilmemiş olan advers etkiler şunlardır: Ciddi kanama seyrek olarak görülmüştür(trombositopeniye bağlı), ciddi dermatit ve pruritus seyrek olarak görülmüştür.Alerjik belirtiler, anafilaktik reaksiyonlar ve anjioödem nadir olarak görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:

 g CSF ile birlikte kullanımı nötropeni süresini uzatabilir. Eğer g CSF kullanılacaksa, tedavi programının 6. gününe kadar (yani topotekan tedavisinin bitiminden 24 saat sonra)başlanmamalıdır. Topotekan ve sisplatin kombinasyonunu güvenli ve etkili birrejim olarak tanımlayan kesin bir veri bulunmamaktadır.

Doz Önerisi:

 Hycamtin İn ilk kürünün uygulamasından önce, hastaların başlangıç nötrofil sayısı 1500 hücre/mm 3 ve trombosit sayısı 100.000 hücre/mm3olmalıdır.Hycamtin'in önerilen dozu, 21 günlük kürün birinci günü başlamaküzere 5 gün süreyle, 30 dakikada intravenöz infüzyon yolu ile verilen 1.5 mg/m2'dir.İntravenöz Uygulama içi Hazırlama: Her bir flakon, 4 mL enjeksiyonluk steril su ile kullanıma hazır hale getirilir. Kullanıma hazır hale getirilen çözeltinin gerekli miktarı, intravenöz %0.9 sodyum klorür infüzyonu ya da intravenöz %5 dekstroz infüzyonu içinde uygulamadan önce seyreltilir. Liyofilize formu antibakteriyel koruyucu içermediğinden,hazırlanan çözelti hemen kullanılmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...