Hydrea

Hydrea

Kapsül

BMS

Hidroksiüre

Ambalaj: 500 mgx100 Kapsül.

Endikasyon: Melanoma, dirençli kronik miyelostik lö-semi vereküran, metastatik ya da ameliyat yapılamayan over kanseri tedavisindeendikedir. Radyoterapiyle birlikte dudaklar hariç baş ve boyunbölgesindeki primer skuamöz hücre karsinomlarının lokal kontrolündekullanılır.

Kontra Endikasyon: Kemik iliği depresyonunda, örneğin toplam lö-kositsayısında düşüş, trombositopeni veya şiddetli anemi halinde kontrendikedir.Tedaviye başlamadan önce anemi hali düzeltilmelidir. Aynı türbir tedaviden sonra hidroksiüre dikkatli bir tıbbi denetim altındakullanılmalıdır. İlaca duyarlık durumunda tedavi durdurulmalıdır.Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılmasıönerilir.

Uyarılar: Gebelikte ve emzirme dö-nemindekullanılmamalıdır. Hidroksiüre anne sütüne geçer.

Yan Etkileri: Kemik iliği depresyonu, lö-kopenidir,trombositopeni, anemi görülebilir. Makülopapüler dö-küntü, yüzdeeritem, periferde eritem, hiperpigmentasyon, deri ve tırnaklardaatrofi, pullanma, viyole papüler, alopesi, yüksek dozlarda uyuklama,baş ağrısı, sersemleme, dezoryantasyon, halüsinasyonlar, konvülsiyonlar,stomatit, anoreksi, bulantı, kusma, diyare, kabızlık, anormal kansedimentasyon hızı, ateş, titreme nö-betleri ve karaciğer enzimlerindeyükselme gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Radyasyon tedavisi ve kemoterapiyukarda bildirilen yan etkileri başlatabilir. Kombinasyon tedavisigö-ren hemen hemen her hastada total lö-kosit sayımı azalma göstermiştir.Trombositlerin azalması enderdir, radyasyon eritemi de ağırlaştırabilir.Hidroksiüre serum ürik asit düzeylerini yükseltebileceğinden ürikozürikilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Doz Önerisi: Hydreaile tedavi çoğunlukla aralıklı olarak yürütülür.Her 3 günde bir 80 mg/kg verilir. Eğer günlük tedavi tercih edilirse,günde bir kez kilo başına 20-30 mg verilir. Hastaların yeterli miktardasıvı almaları sağlanmalıdır.Hydrea’nın yararını değerlendirmek için 6 hafta yeterlidir.Bununla birlikte, 4. haftadan sonra hastalıkta belirgin bir ilerlemesağlanırsa tedavi kesilmelidir. Eğer lö-kosit sayısı 2500/mm3’ün veyatrombosit sayısı 100.000/mm3’ün altına düşerse tedavi durdurulmalıdır.Değerler normale dö-ner dönmez tedaviye yeniden başlanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.