Hyperium

Hyperium

Tablet

Servier

Rilmenidin dihidrojenfosfat

Ambalaj: 1 mgx30 tablet.

Endikasyon: Arteriyelhipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağır depresifdurumlarda ve renal yetmezliklerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tedavi birden kesilmemeli,doz tedricen azaltılmalıdır. Yakın geçmişinde iktus, miyokard enfarktüsüöyküsü olan hastalarda tıbbi gö-zetim altında uygulanmalıdır. Çocuklardave gebelerde kullanılmaması önerilir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.Normal tedavi dozları geçildiğinde veya vijilansı azaltıcı etkileribilinen diğer bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında araç, makinevs. kullanan kişilerin olası bir uyku haline karşı uyarılmalarıgerekir.

Yan Etkileri: Asteni,çarpıntı, uykusuzluk, uyku hali, eforda yorgunluk, gastralji, ağızkuruluğu, diyare, deri dö-küntüleri, çok daha nadir olarak ekstremitelerinsoğuk olması, ortostatik hipotansiyon, seksüel yakınmalar, anksiyete,depresyon, pruritis, ödem, konstipasyon, kramp, sıcak basması gibibelirtiler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Rilmenidin etkisi kısmen antagonizeolacağından, MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarlabirlikte kullanılmaması önerilmektedir.

Doz Önerisi: Önerilen doz, sabah alınmak üzere 1 mg’dir. 1 ayiçinde yeterli yanıt alınamazsa, günlük doz 1 sabah, 1 akşam olmaküzere (yemeklerin başında) 2 mg’ye çıkarılabilir.Yaşlı hastalarda ve diyabetiklerdedoz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klirensi 15 mL/dak’ın altınadüşmedikçe böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerekyoktur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.