Hypnomidate

Hypnomidate

Ampul

JanssenCilag

Etomidat

Ambalaj: 20 mg/10 mLx5 ampul.

Endikasyon: Genel anestezinin indüksiyonuve sürdürülmesi için kullanılır. Sürdürme, inhalasyon anestetiğikullanılmaksızın (total IV anestezi) veya düşük düzeyde inhalasyonanestetiğiyle birlikte kullanımıyla olanaklıdır. Etomidat, hemodinamikparametreler üzerinde çok hafif olduğu için, özellikle kalp ameliyatlarındave/veya kardiyak sorunlu hastalarda endikedir. Epilepsi, glokom,porfiri ve malign hipertermi öyküsü olan hastalarda etomidat anestezisiek bir risk oluşturmadan uygulanabilir.

Kontra Endikasyon: Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur. Etomidata hipersensitivitesi olanlardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Etomidat ile indüksiyonda bazanhafif ve geçici olarak kan basıncında düşüş gö-rülebilir (özellikledaha önce droperidol uygulanmışsa). Gebelerde kullanılmadan önce,etomidatın yararı, olası riskler karşısında tartılmalıdır. Emzirenkadınlarla ilgili bir bilgi yoktur.

-

Yan Etkileri: Özelliklepremedikasyon için bir ilaç uygulanmadığı durumlarda bir veya birkaçkas grubunda spontan hareketler oluşabilir. Bu hareketler subkortikaldisinhibisyon nedeniyledir. Bu durum, etomidat ile indüksiyondan1-2 dakika önce düşük dozda fentanil veya diazepam verilerek önlenebilir.

Doz Önerisi: Etkili hipnotik dozu kg başına 0.3 mg’dir. Dolayısıylabir erişkinde, 4-5 dakikalık uyku için bir Ampul genellikle yeterlidir.Gerekirse bu doz vücut ağırlığına uygun olarak düzenlenebilir.Hypnomidateyavaş olarak, damar için enjekteedilir.Hypnomidate’ın analjezik etkisi olmadığıiçin enjeksiyondan 1-2 dakika önce damar içine 1-2 mL fentanil enjekteedilmesi önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.