Hytrin

Hytrin

Tablet

Abbott

Terazosin HCl

Ambalaj: 2 mgx30 Tablet

: 5 mgx30tablet.

Hytrin BP

Tedaviye Başlama Paketi

Terazosin HCl

Ambalaj: 10 adet 2 mg’lik Tablet ve 11adet 5 mg’lik Tablet bir arada.

Endikasyon: Semptomatikselim prostat hiperplazisinin (SPH) tedavisinde endikedir. Ayrıcahipertansiyon tedavisinde de endikedir. Tek başına veya diüretiklervebadrenerjik bloker ajanlargibi diğer antihipertansif ajanlarla birlikte kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Terazosine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Terazosin,aadrenerjik blokaj yapan diğerajanlar gibi tedavinin ilk dozunun veya ilk birkaç dozunun ardından,kan basıncında belirgin düşüşe özellikle postural hipotansiyonve senkopa neden olabilir. Eğer senkop oluşursa, hasta yatar pozisyonagetirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Hastalara, terazosinile uyku hali veya somnolans ortaya çıkabileceği de söylenmelidir.Bunlar,araba veya ağır makine kullananların dikkatli olmasını gerektirir.Potansiyel yararları anne ve fetusa karşı oluşabilecek risklerdenüstün çıktığı durumlar dışında gebelikte önerilmez. Anne sütüyleatılıp atılmadığı bilinmediğinden, terazosin emziren annelereverilirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Asteni, flu sendromu, baş ağrısı,hipotansiyon, palpitasyonlar, postural hipotansiyon, senkop, bulantı,periferal ödem, kilo artışı, baş dönmesi, somnolans, vertigo, dispne,nazal konjesyon, rinit, görme bulanıklığı, dokunma duyusunun zayıflaması,impotens, idrar yolu enfeksiyonu, trombositopeni, atriyal fibrilasyon,priapizm, bel ağrısı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Belirgin hipotansiyon olasılığındankaçınmak için terazosin diğer antihipertansif ilaçlarla (örneğinkalsiyum antagonistleri) birlikte kullanılırken özen gösterilmelidir.Bir diüretik veya diğer bir hipertansif ajanı eklerken, dozun azaltılmasıveya yeniden titre edilmesi gerekli olabilir.

Doz Önerisi: SelimProstat Hiperplazisi: Başlangıçdozu, tüm hastalar için yatarken 1 mg’dir ve başlangıç dozu olarak budoz aşılmamalıdır.Hipertansiyon: Doz ve doz aralığı (12-24 saat) her hastanın kan basıncınagö-re ayarlanmalıdır. Başlangıç dozu, tüm hastalar için 1 mg başlamadozudur ve bu doz kesinlikle aşılmamalıdır. Genel olarak önerilendoz günde 1 kez verilen 1-5 arasındadır, bununla birlikte bazı hastalargünde 20 mg gibi yüksek dozlardan yarar gö-rebilirler.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.