Hyzaar

Hyzaar

Film Tablet

MSD

Losartan potasyum50 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28 Tablet.

Eşdeğeri: EklipsPlus Film Tablet: 28tablet(Sanovel);SarvastanFilm Tablet: 28tablet(Eczacıbaşı).

Hyzaar Fort

Film Tablet

Losartan potasyum100 mg, hidroklorotiyazit 25 mg

Ambalaj: 28 Tablet.

Endikasyon: Kombinasyontedavisinin uygun olduğu hastalarda, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığıbulunan hastalarda, anürik hastalarda, sülfonamid türevi ilaçlaraaşırı duyarlığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Karaciğer yetmezliği veya ciddi böbrek yetmezliğiolan hastalarda önerilmemektedir. Tiyazit tedavisi glukoz toleransınıbozabilir; insülin dahil antidiyabetik ajanlarda doz ayarlamasıgerekebilir. Gebelik saptanması durumunda kullanımına en kısazamanda son verilmelidir. Tiyazitler insan sütüne geçer. Anne sütüile beslenen çocuğa potansiyel istenmeyen etkilerinden dolayı,ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak ilacı veya emzirmeyikesip kesmemeye karar verilmelidir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi, anjiyoödem(yüz, dudaklar, farenks ve/veya dilde şişme), nadiren hepatit, diyarebildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, barbitüratlarveya narkotikler, antidiyabetik ilaçlar (oral ajanlar ve insülin),diğer antihipertansifler, kolestiramin ve kolestipol reçineleri,kortikosteroitler, ACTH, presör aminler (örn. adrenalin), nondepolarizançizgili kas gevşeticiler (örn. tubokürarin), lityum, nonsteroidantienflamatuvar ilaçlar hidroklorotiyazit ile etkileşir.

Doz Önerisi: Olağan başlangıç dozu ve sürek dozu günde bir kezbirHyzaar Tablet’tir.HyzaarTablet’e yeterli yanıt vermeyenhastalarda doz günde birHyzaarForttablettir. Maksimum günlük doz günde birHyzaar Fortya da ikiadetHyzaartablettir. Genellikle antihipertansif etki, tedaviyebaşlandıktan sonra 3 hafta içinde sağlanır. İntravasküler hacim kaybı olanhastalarda (örn. yüksek doz diüretik tedavisi görenlerde)Hyzaariletedaviye başlanmamalıdır.Aç veya tok karnına kullanılabilir.Hyzaar Fortbaşlangıç tedavisindekullanılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.