I.N.H.

I.N.H.

I.N.H. nedir ne için kullanılır, I.N.H. nasıl kullanılır, I.N.H. ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

İzoniazid

Ambalaj:

 100 mgx100 Tablet

: 300mgx50 tablet.

Endikasyon:

 Tüberkülozun Tüm şekillerinde ve tüberküloz profilaksisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İzoniazid ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonu olan hastalarda ve akut karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Hipersensitivite reaksiyonu oluşursa, tüm ilaçlar kesilerek hasta izlenmelidir. Her gün alkol kullanan hastalarda izoniazid hepatit insidansı artabilir.Gebelerde sadece kesin gerekli ise kullanılmalıdır. Süte geçer.Emziren annelerde bu özellik göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Periferik Nöropati en sık görülen yan etkisidir. Diğer nörotoksik etkileri tedavi dozlarında nadiren görülür (konvülsiyon, toksik ensefalopati,optik nörit, hafıza bozukluğu, toksik psikoz gibi).Bulantı, kusma ve epigastrik rahatsızlık görülebilir. Serum transaminazlarında (SGOT, SGPT) yükselme, bilirubin,sarılık, nadiren ciddi hepatit görülebilir; sık görülen başlangıç belirtileri iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizliktir.Nadiren ilerleyici karaciğer hasarı oluşabilir. ateş, cilt erüpsiyonları, lenfadenopati,vaskülit, piridoksin eksikliği, pellegra, hiperglisemi, metabolik asidoz, jinekomasti, romantik sendrom, sistemik lupus eritematozus benzer sendrom görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 İzoniazid bazı ilaçların etkilerini artırabilir ve bu ilaçların toksik konsantrasyonlara ulaşmasına neden olabilir (fenitoin, primidon,karbamazepin gibi antiepileptikler, diazepam, triazolam gibi benzodiazepinler, warfarin). Birkaç haftalık izoniazid tedavisinin ardından, teofilin plazma konsantrasyonunun arttığı gözlenmiştir.Keza izoniazidin enfluran gibi bazı ilaçların metabolizmasını artırdığı bildirilmiştir. İzoniazid ve rifampisin birlikte kullanımı hepatotoksisite insidansını artırabilir. Sikloserinveya disülfiram ile birlikte kullanımı, santral sinir sistemi yanetkilerini şiddetlendirebilir. Fenitoin kullanan hastalarda izoniazid,fenitoinin atılımını azaltabilir veya etkisini artırabilir.Kronik alkoliklerde izoniazid metabolizması artabilir ve etkinliği azalabilir. aminosalisilik asitin izoniazid ile birlikte kullanımı,izoniazidin yarı ömrünü uzatabilir. alüminyum içeren antiasitler ile birlikte alımı emilimini azaltır. Piridoksin yüksek dozları izoniazidin antibakteriyel etkisini azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Tüberküloz tedavisinde erişkinlerde önerilen doz 50 mg/kg/gün olup, günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg’yi aşmamalıdır. Çocuklarda önerilen doz 10-20 mg/kg/gün olup,günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg’yi aşmamalıdır.Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...