Kapril

Kapril

Tablet

M. Nevzat

Kaptopril

Ambalaj: 25 mgx48 tablet.

Endikasyon: ACEinhibitörü olarak hipertansiyonun inisyal tedavisinde (böbrek fonksiyonlarıbozuk olanlarda, başka ilaçlarla tedaviye yanıt vermeyen veya builaçlarla tedavi sırasında ağır yan etkiler gö-rülen hipertansiyonda)ve diüretikler veya dijitalin ile terapiden yeterli sonuç alınamayankalp yetmezliğinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Duyarlıkişilerde kontrendikedir. Böbrek yetmezliği ve immün sistem hastalıkları(ö-zellikle sistemik lupus eritematozus) bulunan hastalarda uygulamaçok dikkatli yapılmalıdır.

Uyarılar: Gebeler üzerinde yeterli araştırma yoktur. Bunedenle gebelere ancak -sağlayacağı yarar, fetüs üzerine olasıriskten ağır basıyorsa verilmelidir.Emziren annelere verilmemeli;verilmesi gerekiyorsa emzirmeye son verilmelidir. Kaptoprilinilk dozunun ardından hipotansiyon gö-rülebilir. Böbrek fonksiyonlarıbozuk olanlarda, ciddi oto immün hastalıklarda, kollajen doku hastalıklarıve lupus erythematosusda, akyuvarları veya immün yanıtı etkileyenilaçlarla tedavi gö-renlerde nötropeniye yol açabileceğindenkaptopril dikkatli kullanılmalıdır. Nötropeni gö-rülenlerde ilaçkesilmeli ve yakından izlenmelidir.

Yan Etkileri: Ciltte kızarıklık,alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve rahatsızlık hissi, nötropeni,agranülositoz, lö-kopeni, proteinüri, hipotansiyon, nefrotiksendromla birlikte akut böbrek yetmezliği, kanda potasyum konsantrasyonununartması, tat alma duyusunda değişiklik ve gastrik irritasyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sempatikaktiviteyi etkileyen (örn. adrenerjik nö-ron blokerleri) ilaçlarlabirlikte verildiğinde; kalp yetmezliği olgularında vazodilatörlerleberaber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. İndometasin vediğer antienflamatuvar analjezikler kaptoprilin antihipertansifetkisini azaltabilirler.

Doz Önerisi: Hipertansiyon tedavisinde günde 2-3x1 Tabletlebaşlanır ve 2 hafta içinde yeterli yanıt alınamazsa günde 3x2 Tabletve gereğinde 3x4 tablete kadar yükseltilir. Maksimum günlük doz 450mg’dir. İstenildiğinde tiyazit grubu diüretiklerle kombine edilebilir.Kalp yetmezliğinde; eğer hasta diüretiklerle tedavi ediliyorsabaşlangıç dozu 3x¼-½ Tablettir. Diüretik kullanmayan hastalardaise 3x1 Tabletle başlanır. Bu doz günde 3x4-8 tablete kadar çıkartılabilir.Çocuklarda çok gerekli olursa kullanılmalı ve 3 eşit doza bö-lünen1 mg/kg uygulanmalıdır. Maksimum günlük çocuk dozu 6 mg/kg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.