Kaptoril

Kaptoril

Tablet

Deva

Kaptopril

Ambalaj: 25 mgx50 Tablet

: 50 mgx50 tablet.

Endikasyon: ACEinhibitörü olarak hipertansiyonun inisyal tedavisinde (böbrek fonksiyonlarıbozuk olanlarda, başka ilaçlarla tedaviye yanıt vermeyen veya builaçlarla tedavi sırasında ağır yan etkiler gö-rülen hipertansiyonda)ve diüretikler veya dijitalin ile terapiden yeterli sonuç alınamayankalp yetmezliğinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Duyarlıkişilerde kontrendikedir. Böbrek yetmezliği ve immün sistem hastalıkları(ö-zellikle sistemik lupus eritematozus) bulunan hastalarda uygulamaçok dikkatli yapılmalıdır.

Uyarılar: Gebeler üzerinde yeterli araştırma yoktur. Bunedenle gebelere ancak -sağlayacağı yarar, fetüs üzerine olasıriskten ağır basıyorsa verilmelidir.Emziren annelere verilmemeli;verilmesi gerekiyorsa emzirmeye son verilmelidir. Kaptoprilinilk dozunun ardından hipotansiyon gö-rülebilir. Böbrek fonksiyonlarıbozuk olanlarda, ciddi oto immün hastalıklarda, kollajen doku hastalıklarıve lupus erythematosusda, akyuvarları veya immün yanıtı etkileyenilaçlarla tedavi gö-renlerde nötropeniye yol açabileceğindenkaptopril dikkatli kullanılmalıdır. Nötropeni gö-rülenlerde ilaçkesilmeli ve yakından izlenmelidir.

Yan Etkileri: Ciltte kızarıklık,alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve rahatsızlık hissi, nötropeni,agranülositoz, lö-kopeni, proteinüri, hipotansiyon, nefrotiksendromla birlikte akut böbrek yetmezliği, kanda potasyum konsantrasyonununartması, tat alma duyusunda değişiklik ve gastrik irritasyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sempatikaktiviteyi etkileyen (örn. adrenerjik nö-ron blokerleri) ilaçlarlabirlikte verildiğinde; kalp yetmezliği olgularında vazodilatörlerleberaber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. İndometasin vediğer antienflamatuvar analjezikler kaptoprilin antihipertansifetkisini azaltabilirler.

Doz Önerisi: Hipertansiyon tedavisinde günde 2-3x25 mg dozlabaşlanır ve 2 hafta içinde yeterli yanıt alınamazsa günde 3x50 mgve gereğinde 3x100 mg’ye kadar yükseltilir. Maksimum günlük doz 450mg’dir. İstendiğinde tiyazit grubu diüretiklerle kombine edilebilir.Kalp yetmezliğinde, eğer hasta diüretiklerle tedavi ediliyorsabaşlangıç dozu 3x6.25-12.5 mg’dir. Diüretik kullanılmayan hastalardaise 3x25 mg ile başlanır. Bu doz günde 3x50-100 mg’ye kadar çıkartılabilir.Çocuklarda çok gerekli olursa kullanılmalı ve 3 eşit doza bö-lünen1 mg/kg uygulanmalıdır. Maksimum günlük çocuk dozu 6 mg/kg’-dir. Tabletleryemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.