Kemoprim

Kemoprim

Oral Süspansiyon

İ.E. Ulagay

Trimetoprim 40 mg, sülfametoksazol200 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:

Bactrim Oral Süspansiyon: 100 mL(Roche);Bakton Oral Süspansiyon: 100 mL(İlsan);Metoprim PediyatrikSüspansiyon: 100 mL(Münir Şahin);Mikrosid Oral Süspansiyon: 100 mL(Günsa);Trifen Oral Süspansiyon: 100 mL(Aroma);Trimoks Pediyatrik Süspansiyon: 100 mL(Atabay).

Kemoprim

Tablet

Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg

Ambalaj: 30 Tablet.

Eşdeğeri: BactrimTablet: 30 Tablet(Roche);BaktonTablet: 30 Tablet(İlsan);MetoprimTablet: 30 Tablet(Münir Şahin);TrimoksTablet: 30 Tablet(Atabay).

Kemoprim

Fort Tablet

Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: BactrimForte Tablet: 20 Tablet(Roche);BaktonForte Tablet: 20 Tablet(İlsan);MetoprimForte Tablet: 20 Tablet(Münir Şahin);MikrosidForte Tablet: 20 Tablet(Günsa);TrifenFort -Tablet: 20 Tablet(Aroma);TrimoksForte Tablet: 20 Tablet(Atabay).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnö-moni (Pneumocystis cariniipnö-monisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TmSMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (StevensJohnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapö-tik yarara karşı tartılarakverilmelidir.

Yan Etkileri: Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psö-domembranöz enterokolit olgusu gö-rülmüştür.Karın ağrısı ve anoreksi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TmSMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TmSMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TmSMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Kemoprim Süspansiyon: 2 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonlarında 10 gün ve şigelloz tedavisindeise 5 gün süreyle 8 mg/kg trimetoprim ve 40 mg/kg sülfametoksazol 12saatte bir iki eşit doza bö-lünerek verilir.Pneumocystis cariniipnö-monisinde ise 14 gün süreyle20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol her 6 saatte bir 4eşit doza bö-lünerek kullanılmalıdır.

Endikasyon: Kortikosteroidlereyanıt veren dermatozların enflamatuvar ve pruritik semptomlarındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: İrritasyon belirtileri gö-rülürse,topikal kortikosteroidlerin uygulanmasına son verilip, uygunolan diğer bir yönteme başvurulur.Gebelerde çok büyük zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır.Kullanılmasının çok gerekli olduğu durumlarda, geniş yüzeylere,büyük miktarlarda veya uzun üreli uygulamadan kaçınılmalıdır. Emzirenannelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklara topikal kortikosteroiduygulanması, etkili bir tedavi dozunun sağlanabileceği asgarimiktarla sınırlı tutulmalıdır.

Yan Etkileri: Yanma, kaşıntı,irritasyon, kuruluk, folikülit, hipertirikoz, akne, hipopigmentasyon,perioral dermatit, alerjik kontakt dermatit, cilt maserasyonu, sekonderenfeksiyon, cilt atrofisi, stria ve milliaria gibi yan etkiler dahaçok kapalı uygulama sırasında gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Lezyonlu bölgeye ince bir tabaka halinde günde2-4 kez uygulanarak hafifçe ovulur. Kapalı uygulamaya, psoriazisveya diğer dirençli durumlarda başvurulur. Müstahzar az miktardalezyonun üzerine sürülür ve üzeri geçirgen olmayan bir madde ile örtülerekkenarları kapatılır. Eğer gerek gö-rülürse, lezyon kapatılmadanönce su veya nemli pamuk uygulamasıyla nemlendirme sağlanabilir.Genellikle müstahzarı kapalı olarak akşamları uygulamak ve sabahlezyonun üstünü açmak uygun olur (12 saatlik kapama). Bu durumda sabahaçık olarak tekrar uygulanır.

KenacortA Orabase

Pomat

Triamsinolon asetonid‰1

Ambalaj: 5 g’lik tüp.

Endikasyon: Aftözstomatit, ülseratif stomatit, takma diş stomatiti, takma dişlerinmeydana getirdiği ağrılı noktalar da dahil travmatik lezyonlar,deskuamatit gingivit, erosiv lichen planus gibi oral enflamatuvarve ülseratif lezyonların semptomlarının geçici olarak giderilmesindeve yardımcı tedavi olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağız veya boğazda fungal, viral veya bakteriyelenfeksiyon varlığında kontrendikedir.

Doz Önerisi: Lezyonun üzerinde ince bir film meydana getirmeyeyetecek kadar sıkılır.Belirtilerin şiddetine gö-re ilacın tercihen yemeklerdensonra günde 2-3 kez uygulanması gerekebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.