KlovireksL

KlovireksL

Flakon IV

M. Nevzat

Asiklovir

Ambalaj: 250 mgx1 flakon.

Endikasyon: Bağışıklık sorunu olan veya olmayan kişilerdeilk ve tekrarlayanHerpesGenitalisenfeksiyonların tedavi veprofilaksisi; bağışıklık sorunu olan kişilerde Herpes simplex (mukokutanöz)enfeksiyonların tedavi ve profilaksisi; bağışıklık sorunu olanya da enfeksiyon ve komplikasyonları açısından risk altında bulunançocukların Varicella zoster enfeksiyonu tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Asiklovirekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyenolası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.Anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Deri dö-küntüleri,bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi, kon-füzyon, halusinasyonlar,somnolans, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Probenisid,sistemik olarak uygulanan asiklovirin ortalama yarılanma süresiniartırır.

Doz Önerisi: Bağışıklık mekanizması zayıflamış hastalardagö-rülen mukozal ve kutanealHerpes simpleks(HSV I ve HSV II) enfeksiyonlarında 8 saat araylaerişkinlerde 5-10 mg/kg dozda 7-10 gün süreyle; 12 yaşından küçük çocuklarda250 mg/m2dozda 7 gün süreyle. Ciddi seyreden herpes genitalisinbaşlangıç devresinde 8 saat arayla erişkinlerde 5 mg/kg dozda 5 günsüreyle; 12 yaşından küçük çocuklarda 250 mg/m2dozda 5 günsüreyle.Herpes simpleksensefalitinde 8 saat arayla erişkinlerde ve çocuklarda10 mg/kg dozda 10 gün süreyle. Bağışıklık mekanizması zayıflamışhastalarda gö-rülenVaricella Zosterenfeksiyonunda 8 saat arayla 10 mg/kg dozda 7gün süreyle. Yenidoğanlardaki dissemine HSV tedavisinde 8 saatarayla 10 mg/kg dozda 10-14 gün süreyle.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.