Kolestran

Kolestran

Toz

İlsan

Kolestiramin

Ambalaj: 9 gx30 poşet.

Endikasyon: Hiperlipidemi,primer biliyer siroz, inkomplet biliyer obstrüksiyona bağlı sarılıklardagö-rülen prüritis, fenobarbital, digoksin ve fenprokumon gibi ilaçlarınneden olduğu zehirlenmelerle, psö-domembranöz kolit, eritrotoporfirin,aşırı safra asidi varlığı ve edinsel hiperoksalüride endikedir.

Kontra Endikasyon: Etkin maddeyeaşırı duyarlık ve komple biliyer obstrüksiyonda kontrendikedir.Kesin gerekli gö-rülmedikçe gebelerde, emziren annelerde ve 6 yaşakadar çocuklarda kullanılmamalıdır. Kanama düzensizlikleri, kabızlık,safra taşları, midebağırsak fonksiyon bozukluğu, streatore, peptikülseri olanlarda kullanılmamalıdır. Renal bozukluğu olan hastalardauzun süreli tedavilerde hiperkloremik asidoz ve hiperoksalüriolasılığı dikkate alınmalıdır.Gastrointestinal disfonksiyonlu hastalardadikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar: uzun süreli tedavilerde aDve K vitaminlerinin takviyesi ö-nerilir. İlaçların midebağırsaketkilerine duyarlı olan yaşlılarda ve hiperkloremik asidoziseyatkın çocuklarda dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Konstipasyon,koyu renk gayta, mide ağrısı, bulantı, kusma, kilo kaybı, geğirme,diyare, hazımsızlık, abdominal ağrı, şişkinlik, bulantı, kusma,irritasyon ve cilt kızarıklıkları gibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Tiyazitler,tiroid ilaçları, fenilbutazon, antibiyotik, barbitürat, varfarin,yağda çö-zünen vitaminler ve oral antikoagülanlar, kardiyak glikozidler(ö-zellikle digitoksin), tiroid hormonlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Genel olarak bütün ilaçlardan en az 1 saat önce veya 4 saat sonrakullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Günlük doz yemeklerle birlikte alınan, antihiperlipidemikolarak erişkinlerde başlangıç için 3x4 g ve sürek dozu olarak 3-4g; heterozigot tip 2 hiperkolesterolemide başlangıç için 4x4 gve daha sonra 4x4-8 g; homozigot hastalarda heterozigot hastalaraverilen doza ek olarak günde 3x1-2 g niasin verilir. Antiprüritikolarak ortalama günlük doz 16 g’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.