KoäteDVI

KoäteDVI

Flakon

Biem

Faktör -ViII

Ambalaj: 250 IUx1 Flakon ve 5 mL’lik 1eritici, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama seti

: : 500 IUx1 Flakon ve 5 mL’lik 1 eritici, 1 transferiğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama seti

: : 1000IUx1 Flakon ve 10 mL’lik 1 eritici, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi veuygulama seti.

Eşdeğeri: EmoclotD.I. Flakon: 500 IUx1Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Koçsel);Factane Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(ErKim);HaemoctinSDH Flakon: 250 IUx1Flakon, 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Kansuk);MonarcM Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000IUx1 Flakon(Cankat);UmanCry D.I. Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Onko).

End.: FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağır hemofiliAhastalarının %10-20’sinde gö-rülen ve güçlü tepki veren tipte faktörViII inhibitö-rü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur.Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.

Uyarılar: Faktör ViII ile hemofiliA tedavisibir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktikreaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğerşok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. HemofiliA,hemen hemen sadece erkeklerde gö-rülen bir hastalıktır. Bunun içingebelerde faktör ViII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon dö-neminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Aler--jik ve anafilaktik reaksiyonlarender gö-rülür. Pruritus, yaygın ürtiker, gö-ğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Kullanım için hazırlanmış ürün ya enjektörle intravenözenjeksiyon veya damla infüzyon olarak verilmelidir. Ürün hazırlandıktan sonra 3saat içerisinde kullanılmalıdır. Aşağıda verilen dozajlar genel bir yolgöstericidir.KoäteDVI’in hemostazı sağlaması için önerilen dozu, hastanınihtiyaçları, eksikliğin ve kanamanın şiddeti, inhibitörlerin varlığı veistenilen faktör seviyesi göz önüne alınarak kişiye özgü olarak hesaplanmasıgerekmektedir.Hafif Kanama: Hafif yüzeysel veya erken hemorajide 10 IU/kg’lik tek dozuygulaması, Faktör VIII seviyesinde %20’lik invivo bir artış oluşturabilir.Orta Şiddette Kanama: Daha şiddetli olan kanamalarda(örneğin eklem içi kanama, travma) kilogram başına yaklaşık 15-25 IU uygulamasıfaktör VIII seviyesini %30-50 artırabilir.Ağır Kanama: Hayatı tehdit eden kanaması olan veyahayati yapıları ilgilendiren kanaması olan (santmi, retrofarinks, veretroperitoneal, iliopsoas kılıfı) hastalarda hemostazı sağlamak için faktörVIII düzeyinin normalin %80-100’üne çıkarılması gerekir. Bu düzeyi sağlamakiçin başlangıç dozu olarak 40-50 IU, ve idame doz olarak da her 8-12 saatte bir20-25/kg IU’luk uygulamayı gerektirir.Ameliyat: Büyük cerrahi girişimler içinoperasyondan önce 50 IU/kg’lik doz ile faktör VIII seviyesi yaklaşık olarak%100’e çıkarılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.