Konsantre Potasyum

Konsantre Potasyum

Flakon

Abbott

Potasyum klorür

Ambalaj: 20 mEq (2 mEq/mL): 25x10 mL’likplastik Flakon

: 40 mEq (2 mEq/mL): 25x50 mL’likplastik Flakonlarda 20 mL enjektabl çö-zelti.

Endikasyon: Yeterlipotasyum alınmaması veya aşırı potasyum kaybı sonucunda ortaya çıkanhipopotasemi hallerinde endikedir. Digitalis intoksikasyonunda, hipokalemikfamilyal periyodik paralizinde ve hipertansiyon tedavisinde potasyum kaybınıartıran diüretik verildiğinde diüretik dozu değiştirilemiyorsa verilir.

Kontra Endikasyon: Potasyum preparatları, hiperkalsemivarsa kontrendikedir. Ayrıca, spironolakton, triamteren, amiloridgibi potasyum tutucu diüretik alanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Böbrek hastalığı, kalp hastalığıveya asidoz varsa, sık sık potasyum konsantrasyonu yapılmalı veilaç dikkatle kullanılmalıdır. Potasyum klorür gebelikte kullanılacağızaman, anneye sağlayacağı yararlarla fetüs üzerindeki olası zararlardikkatle tartılmalıdır. Emziren annelerde potasyum klorür sütleyenidoğana geçtiğinden, bu husus göz önüne alınmalıdır. Akut ve kronikböbrek yetmezliğinde potasyum atılımı bozulmuşsa, oral veya parenteralolarak verilen potasyum klorürün tehlikeli hiperkalemi durumlarınaneden olabileceği dikkate alınmalıdır. Oral potasyum bulantı, kusma,karın ağrısı ve ishale neden olabilir. İlacı daha çok dilüe ederek,yemeklerden sonra alarak veya dozu azaltarak bu önlenebilir. Nadirenderi dö-küntüsü bildirilmiştir. IV potasyum klorür enfüzyonu venairritasyonu ve filebite neden olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Potasyum klorür amfoterisinile geçimsizdir. Amikasin sülfat, dobutamin HCl ve sabit yağ emülsiyonlarıile geçimsizlikleri rapor edilmiştir.Amilorid, spironolakton ve triamterengibi potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Müstahzar kullanımdan önce dilüe edilerek IV enfüzyonşeklinde uygulanmalıdır. Serum potasyum düzeyi 2.5 mEq/l’den yüksekolduğu durumlarda 40 mEq/l. konsantrasyona kadar 10 mEq/saati aşmayacakhızda verilir. 24 saatlik total doz maksimum 200 mEq’dir. 2 mEq/l’dendüşük serum potasyum düzeyleri (elektrokardiyografik değişiklikler,kas paralizi) gibi acil olgularda dikkatli bir şekilde 40 mEq/saatekadar çıkan hızda infüze edilebilir. Bu durumda kalp sürekli izlenmelive 24 saatlik konsantrasyonun 400 mEq’i geçmemesine dikkat edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.