Konsantre Dobutamin

Konsantre Dobutamin

Flakon

Abbott

Dobutamin HCl

Ambalaj: 250 mg/20 mLx1 Flakon.

Endikasyon: Dobutaminkalp verimleri dolaşım gereksinimlerini karşılamaya yeterli olmayanhipoperfüzyonlu hastalarda inotropik destek sağlamak için kullanılır.Dobutamin ventriküler dolum basıncının aşırı yükselmesi sonucupulmoner konjestiyon ve ödem riski bulunan hastalarda da inotropikdestek gerektiğinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Daha öncedobutamine aşırı duyarlık göstenmiş hastalarda ve idiyopatik hipertrofiksubaortik stenozda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Dobutamin uygulaması deri kızarıklığı,ateş eozinofili ve bronkospazm gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarınaneden olabilir. Gebeler ve emzirenlerde anneye getirebileceğiyarar bebeğe oluşturabileceği potansiyel tehlikeden üstün tutulduğudurumlar dışında kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Hastalarınçoğunda sistolik kan basıncında 10-20 mmHg yükseliş, kalp atım sayısındadakikada 5-15 vurumluk artış gö-rülmüştür. Yaklaşık %5 oranındakiolgularda enfüzyon süresince ventriküler ekstrasistol belirlenmiştir.Bütün buyan etkiler verilen dozla ilgilidir. Bunların dışında hastaların%1-3’ünde bulantı, baş ağrısı, anjinal ağrı, spesifik olmayan gö-ğüsağrıları, palpitasyon ve nefes darlığı gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Dopamin ile birlikte kullanımısistemik arteryel basınç ile renal kan akışını, idrar akışını ve sodyumatılımını artırır; ventriküler dolum basıncında artışı önler. Dobutamininnitrogliserin ya da nitroprussid gibi bir vazodilatörle kombinasyonukalp verimindeki artış ile sistemik vasküler direnç ve ventrikülerdolum basıncındaki düşüşü fazlalaşır, kalp atım hızıkan basıncıçarpımı ya çok az artar ya da hiç değişmez. Dobutaminbadrenerjik blokerler ile siklopropanve halotan gibi genel anesteziklerle, Rauwolfia alkaloidleri ileve guanadrel ya da guanetidin ile etkileşebilir.

Doz Önerisi: Kullanım öncesi mutlaka seyreltilmelidir. %5 sodyumbikarbonat enjeksiyonuna veya diğer kuvvetli alkali çözeltilere katılmamalıdır.Hem sodyum bisülfid hem de etanol içeren diğer ajanlar veya dilüentlerle birarada kullanılmamalıdır. Kardiyak outputu artırmak için gereken enfüzyonhızı, genellikle 2.5-15mg/kg/dak’dır.Nadir durumlarda, enfüzyon hızının istenen etkiyi sağlaması için40mg/kg/dak’a kadar çıkması gerekmiştir.Dobutamini sürekli IV enfüzyon metoduyla uygularken, hassas hacimkontrollu IV set kullanılması önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.