Kreon

Kreon

Kapsül

Dr.F.Frik

Pankreatin 300 mg(lipaz 8000 FİP Ü, amilaz 9000 FİP Ü, proteaz 450 FİP Ü)

Ambalaj: 20 kapsül.

Kreon 25000

Kapsül

Pankreatin 300 mg(lipaz 25000 FİP Ü, amilaz 18000 FİP Ü, proteaz 1000 FİP Ü)

Ambalaj: 50 ve 100 kapsül.

Endikasyon: Kronikpankreatitisde sindirim yetersizliği, kronik taş kolesistiti,kistik fibrozis ve karaciğer sirozunda endikedir.Mide rezeksiyonlarından sonrave pankreas ame-liyatlarından sonra enzim takviyesinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Akut pankreatitisinbaşlangıç devrelerinde ve proteinlere duyarlı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: aşırı duyarlık oluştuğunda ilaçkesilmeli ve semptomatik olarak tedavi edilmelidir.Gebelikte kesin gerekmedikçekullanılmamalıdır.Emzirme dö-neminde ilaçların genelde anne sütüiçinde atıldıkları göz ö-nünde tutulmalıdır.

Yan Etkileri: Az raslanan alerjik tipteki reaksiyonlarve yüksek dozda hiperürikozüri ve hiperürisemiye raslanabilir.

Doz Önerisi: Kreon Kapsül: Yemeklerle birlikte 1 Kapsül alınır. Ö-zel durumlardapankreas enzimlerinin yetersizliği derecesine gö-re ayarlanır.Bebeklerde muko-visidozda 1-2 Kapsül; stearote sayısına gö-re 4kapsüle kadar çıkılabilir. 5 yaşa kadar çocuklarda 2-4 Kapsül,5-10 yaş arası çocuklarda 4-6 Kapsül ve 10 yaş üstü çocuklarda 6-8Kapsüldür.

Kreon 25000 Kapsül: Pozoloji, ayrı ayrı her bir hastanın ihtiyacına görebelirlenir ve aynı zamanda hastalığın seviyesine ve gıda içeriğine göre tespitedilir. Toplam dozun yarısının veya üçte birinin yemeğe başlarken ve kalanınınise yemek sırasında alınması önerilmektedir. Kapsüller, öğün aralarında yeterlimiktarda sıvı ile çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Kapsülü yutmaktagüçlük çekenler (yaşlılar veya çocuklar) için kapsül dikkatlice açılır, minimikrosferlerçiğneme gerektirmeyen püre kıvamındaki bir yiyeceğe (pH<5.0) eklenebilirveya sıvı ile yutulabilir. Yiyecek veya sıvı ile karıştırılan minimikrosferlersaklanmamalı, hemen kullanılmalıdır.Kistik Fibrozda Pozoloji: Pankreas enzim replasman tedavisiiçin, vücut ağırlığıbazındaki enzim doz uygulamasına dört yaşından küçükçocuklarda 1 000 lipaz ünite/kg/öğün dozla, dört yaşın üzerindeki kişilerdeise 500 lipaz ünite/kg/öğün dozla başlanmalıdır. Dozaj, hastalığın şiddetine,steatore kontrolüne ve iyi beslenmenin devamına bağlı olarak ayarlanmalıdır.Hastaların büyük bölümünde, 10 000 U/kg vücut ağırlığı/gün dozu aşılmamalıdır.DiğerEkzokrin Pankreatik Yetmezliklerinde Pozoloji: Dozaj, sindirim bozukluğu vemalabsorpsiyonun derecesine, diyetteki yağ içeriğine ve her bir preparatınlipaz etkinliğine göre, her hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir. Genelbaşlangıç dozajı 10000-20000 lipaz ünite/ana veya ara öğündür. Ana veya araöğünlerle birlikte alınan kapsül sayısı ya da kapsül dozu, steatoreyi minimumdüzeye indiren ve iyi beslenme durumunu koruyan dozun ölçülmesiylebelirlenmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.