Kristasil

Kristasil

Flakon IM/IV

Bilim

kristalize penisilinG potasyum

Ambalaj: 500.000 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü

: : 1.000.000 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü.

Eşdeğeri: KristapenFlakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(Deva);Penicillin G Potasyum Flakon: 500.000 IUx1 Flakon, 1.000.000 IUx1 Flakon(İ.E. Ulagay);PensilinaEnjektabl Flakon: 1.000.000IUx1 Flakon(TümEkip).

Endikasyon: Bakteriyemi,pnö-moni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridia enfeksiyonları (antitoksin tedavisineyardımcı olarak); difteri; erizipeloidendokardit; fusospiroketalenfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonları); Gramnegatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyelendokarditin önlenmesinde de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilenkişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Penisilin tedavisi sırasındaciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedavidendaha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi gö-renlerde, özellikleyüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodikolarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri: Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortayaçıkan alerjik belirtiler makülopapüler dö-küntülerden eksfolyatifdermatite kadar değişen deri dö-küntüleri, ürtiker, anjionö-rotiködem, bazan ateş ve artraljidir.

İlaç Etkileşimleri: Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.

Doz Önerisi: IM, IV, intraplevral, intratekal ve intraartiküleruygulanabilir.Stafilokok, pnö-mokok ve streptokokların duyarlısuşlarının neden olduğu ciddi enfeksiyonlar (bakteriyemi, pnö-moni,endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonlar): Günde minimum 5 milyon IU.Sifiliz: Benzilpenisilin kazanılmışve konjenital sifiliz tedavisinde kullanılabilir. Fakat dozlarınsık olması gerektiğinden tedavinin hastanede yapılması önerilir.Dozaj ve tedavinin süresini hastanın yaşı ve hastalığın durumubelirler.Gonoreal endokardit: Günde minimum 5 milyon IU.Meningokoksik menenjit: 2 saatte bir 1-2 milyon IU, IM veyagünde 20-30 milyon IU IV perfüzyon.Aktinomikoz: Servikofasiyal olgularda günde1-6 milyon IU, torasik ve abdominal hastalıklarda günde 10-20 milyonIU.Clostridiaenfeksiyonları: Antitoksin tedavisine yardımcı olarak günde20 milyon IU.Fuzospiroketal enfeksiyonlar: Orofarenks, alt solunum yollarıve genital bölgenin ciddi enfeksiyonlarında günde 5-10 milyon IU.Sıçan ısırığı hastalığı(Spirillum minus veya Streptobacillus moniliformis): 3-4 hafta süreyle 12-15 milyonIU.Listeriaenfeksiyonları (Listeria monocytogenes): Yenidoğanlarda günde 500.000-1milyon IU, menenjitli erişkinlerde 2 hafta süreyle günde 15-20 milyonIU, endokarditli erişkinlerde 2 hafta süreyle günde 4-6 milyon IU.Pasteurella enfeksiyonları(Pasteurella multocida): Bakteriyemi ve menenjitte 2 hafta süreyle günde4-6 milyon IU.Erizipeloid (Erysipelothrix insidosa): Endokarditte 4-6 hafta süreylegünde 2-20 milyon IU.Gramnegatif basil enfeksiyonları (E. coli, Enterobacteraerogenes, A. faecalis, Salmonella, Shigella ve Proteus mirabilis): Bakteriyemide günde 20-80 milyonIU.Difteri(taşıyıcı durumunda): 10-12 gün süreyle günde 300.000-400.000 IU bö-lünmüşdozlar halinde.Şarbon: Günde minimum 5 milyon IU bö-lünmüş dozlar halinde,tedavi sağlanıncaya kadar.Bakteriyel endokardit profilaksisi: Konjenital kalp hastalığı, romatizmalveya diğer kazanılmış valvüler kalp hastalığı olanların dental veyaüst solunum yollarında bir operasyon geçirmeleri halinde, bakteriyelendokarditin profilaksisi için ameliyattan yarı ile 1 saat önceve ameliyattan 6 saat sonra şu dozlarda uygulanır: Erişkinler ve 27kg’dan ağır çocuklarda preoperatif olarak 2 milyon IU, IM veya IV; postoperatifolarak 1 milyon IU, İM veya IV. 27 kg’dan az çocuklarda preoperatifolarak 540.000 IU/kg IM veya IV; postoperatif olarak 25.000-50.000IU/kg, IM veya IV.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.