Kristapen

Kristapen

Flakon IM/IV

Deva

kristalize penisilinG potasyum

Ambalaj: 1.000.000 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü.

Eşdeğeri: KristasilFlakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(Bilim);Penicillin G Potasyum Flakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(İ.E. Ulagay);PensilinaEnjektabl Flakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(TümEkip).

Endikasyon: Bakteriyemi,pnö-moni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridia enfeksiyonları (antitoksin tedavisineyardımcı olarak); difteri; erizipeloidendokardit; fusospiroketalenfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonları); Gramnegatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyelendokarditin önlenmesinde de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilenkişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Penisilin tedavisi sırasındaciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedavidendaha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi gö-renlerde, özellikleyüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodikolarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri: Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortayaçıkan alerjik belirtiler makülopapüler dö-küntülerden eksfolyatifdermatite kadar değişen deri dö-küntüleri, ürtiker, anjionö-rotiködem, bazan ateş ve artraljidir.

İlaç Etkileşimleri: Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.

Doz Önerisi: Bakteriyemi, pnö-moni, endokardit, perikardit,ampiyem, menenjit ve diğer ağır enfeksiyonlar: Günde en az 5 milyon ünite.Antraks: İ-yileşme sağlanana kadar bö-lünmüşdozlar şeklinde günde en az 5 milyon ünite.Actinomycosis: Servikofasiyel olgularda günde1-6 milyon ünite; toraks ve abdomen enfeksiyonlarında günde 10-20milyon ünite.Clostridial enfeksiyonlarda: Antitoksine ek olarak günde20 milyon ünite.Difteride: Antitoksine ek olarak, portör oluşmasını önlemekiçin 10-12 gün süreyle bö-lünmüş dozlar halinde günde 300.000-400.000 ünite.Erysipeloid: Endokarditte 4-6 hafta süreylegünde 2-20 milyon ünite.Fusospirochetal enfeksiyonlar: orofarenks, genital sistem ve alt solunumyolunun ağır enfeksiyonlarında günde 5-10 milyon ünite.Gramnegatif basillerinneden olduğu enfeksiyonlarda: Bakteriyemide günde 20-80 milyon ünite.Listeria enfeksiyonlarında: Yenidoğanlarda günde 500.000-1milyon ünite, menenjitli erişkinlere 2 hafta süreyle günde 15-20 milyonünite, endokarditli erişkinlere 4 hafta süreyle günde 15-20 milyonünite.Pasteurella enfeksiyonları: Bakteriyemi ve menenjitte 2hafta süreyle günde 4-6 milyon ünite.Gonorreal endokardit veartritte: Gündeen az 5 milyon ünite.Sifilizde: Doz ve tedavinin süresi hastanın yaşına ve hastalığınsafhasına gö-re saptanır. Hastanın hastaneye yatırılması ö-nerilir.Menengokokalmenenjitte: 2 saattebir İM olarak 1-2 milyon ünite veya IV enfüzyon şeklinde günde 20-30milyon ünite.Bakteriyel endokarditin önlenmesinde: Diş çekiminden veya üst solunumsistemine cerrahi girişim yapılmadan yarım saat1 saat önce erişkinlere1 milyon ünite suda çö-zünen kristalize penisilin G (çocuklardadoz kg başına 30.000 ünite olarak hesaplanır) ve 600.000 ünite penisilinG prokain (çocuklarda da 600.000 ünite) IM olarak uygulanmalı, ayrıca30 kg’nin altındaki çocuklara 250 mg, erişkinlere 500 mg olmak üzere6 saatte bir (toplam 8 doz olarak) oral penisilin V verilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.